ประกันสังคม ม.33 ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรีอะไรบ้าง เช็กเลย

ประกันสังคม ม.33 ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรีอะไรบ้าง เช็กเลย

รู้แล้วบอกต่อ ประกันสังคม ม.33 และ ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ฟรีอะไรบ้าง เช็กเลย เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ และรู้โรคก่อนรักษาก่อนจะสาย

เริ่มต้นปี 2566 ตรวจสุขภาพประจำปี ใช้สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ตรวจอะไรฟรีได้บ้าง เตรียมร่างกายก่อนตรวจอย่างไรบ้าง?

 

การเตรียมตัวก่อนไป ตรวจสุขภาพประจำปี

งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ต้องนำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ติดตัวไปด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย

รายละเอียดการตรวจร่างกายมีดังนี้

 • การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
   
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากร อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี , 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี , 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
   
 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี
   
 • การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง, อายุ 55-70 ปีตรวจ 1 ครั้ง/ปี
   
 • ตรวจปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
   
 • น้ำตาลในเลือด FBS อายุ 35-54 ปีตรวจทุก 3 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
   
 • การทำงานของไต Cr อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี
   
 • ไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี
   
 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง
   
 • มะเร็งปากมดลูกวิธี Pap Smear อายุ 30-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง/ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
   
 • มะเร็งปากมดลูกวิธี Via อายุ 30-54 ปีตรวจทุก 5 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจ Pap Smear
   
 • เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
   
 • Chest X-ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

ประกันสังคม ม.33 ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรีอะไรบ้าง เช็กเลย

อย่าลืมเช็คข้อมูลให้ดีก่อนไปตรวจนะ ตรวจฟรีก็ตรวจเลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th (คลิก) หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงง