เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ล่าสุด คลังประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ ม.ค.

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ล่าสุด คลังประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ ม.ค.

"เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66" ล่าสุด ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิผ่าน-ไม่ผ่าน ด้าน ก.คลัง เตรียมประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ ม.ค.นี้

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนรอบใหม่ล่าสุด เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในส่วนของค่าสาธารณูปโภคในครัวเรือนและค่าโดยสารรถประจำทาง โดยทั้งคนเก่าและคนใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะมีเงื่อนไขและคุณสมบัติใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. - 31 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา และได้ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ทำการ "เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66" สำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้มีการแก้ไข ซึ่งได้สิ้นสุดการแก้ไขเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2565 และได้ประกาศผลให้เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 รอบสุดท้ายไปแล้วนั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน ม.ค. 66 จ่ายอะไรบ้าง

คลังดีเดย์ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่1มี.ค.นี้

 

 

ความคืบหน้า "เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66" ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2565 ได้ประกาศผล "สถานะการลงทะเบียน" ของโครงการฯ รอบสุดท้าย โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนที่ได้ดำเนินการการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 20-23 ธ.ค. 2565 ซึ่งพบว่ามีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" เพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 3,538 ราย

 

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้อีก เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว

 

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ กระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566

 

 

ทั้งนี้ การลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ระยะเวลาลงทะเบียน 5 ก.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2565) เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบคุณสมบัติจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

 

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ติดตามกำหนดการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติที่ชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียน และในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ กระทรวงการคลังจะแจ้งกำหนดการและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน - ไม่ผ่าน ได้ที่

 

 

โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ตามขั้นตอนดังนี้

 

  • คลิก "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"
  • ระบุหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิก "ตรวจสอบข้อมูล"
  • ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน

 

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ล่าสุด คลังประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ ม.ค.

 

ข้อมูลจาก เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / กระทรวงการคลัง