"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนธันวาคม 2565 เตรียมโอนเงินงวดที่สองแล้ว

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนธันวาคม 2565 เตรียมโอนเงินงวดที่สองแล้ว

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2565 โอนเงินงวดที่สองแล้ว แล้วใครได้บ้าง เงินเข้าวันไหน ถอนเป็นเงินสดได้ไหม ? เช็กเลย!

ติดตามการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน งวดประจำเดือน ธันวาคม 2565 ของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงาน และร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ตารางโอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ต.ค. – ธ.ค. 65)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

- เงินชดเชยค่าไฟฟ้า

  • ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

- เงินชดเชยค่าน้ำประปา

  • ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนธันวาคม 2565 เตรียมโอนเงินงวดที่สองแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000