“เงินอุดหนุนบุตร" 600 บาท งวดธันวาคม 2565 โอนวันไหน? เช็กสิทธิง่ายๆ ที่นี่

“เงินอุดหนุนบุตร" 600 บาท งวดธันวาคม 2565 โอนวันไหน? เช็กสิทธิง่ายๆ ที่นี่

ตรวจสอบ “เงินอุดหนุนบุตร" 600 บาท หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดเดือนธันวาคม 2565 โอนวันไหน? เช็กสิทธิง่ายๆ ที่นี่

อัปเดตความคืบหน้า "เงินอุดหนุนบุตร" หรือโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท

โดยงวดเดือนธันวาคม 2565 นี้ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการโอนเงินอุดหนุนบุตร ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 

 

“เงินอุดหนุนบุตร" 600 บาท งวดธันวาคม 2565 โอนวันไหน? เช็กสิทธิง่ายๆ ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ไทมไลน์การโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2566 มีดังนี้

 • ธันวาคม 2565 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
 • มกราคม 2566  วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566  วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566  วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566  วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • พฤษภาคม 2566 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • มิถุนายน 2566  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566  วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

“เงินอุดหนุนบุตร" 600 บาท งวดธันวาคม 2565 โอนวันไหน? เช็กสิทธิง่ายๆ ที่นี่

 

เช็กสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวดจำนวน 600 บาทต่อเดือน 
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนภายใน 25 ตุลาคม 2565 จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

 

ตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)
 2. ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"  (คลิกที่นี่)
 3. ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore 

“เงินอุดหนุนบุตร" 600 บาท งวดธันวาคม 2565 โอนวันไหน? เช็กสิทธิง่ายๆ ที่นี่

ข้อแนะนำ

- หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ

- หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

- หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็ก และเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" โทรศัพท์หมายเลข 08-2091-7245, 08-2037- 9767, 08- 3431- 3533, 06 -5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน