ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 8 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 8 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว ปี 4 งวดที่ 8 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่างกี่บาท เงินเข้าบัญชีชาวนาวันไหน เช็กที่นี่

ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ "ประกันรายได้ข้าว" ปี 4 ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) โอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าว 65/66 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งโอนตั้งแต่งวดที่ 1 -7 แล้วจากทั้งหมด 33 งวด กว่า 7,006 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4,68 ล้านครัวเรือน "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานความคืบหน้า อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 8 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 14,193.06 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,433.45 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 10,630.36 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,469.04 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,112.38 บาทต่อตัน

 

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 8 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา "ประกันรายได้ข้าว" กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 8 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 806.94 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 566.55 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 369.64 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 530.96 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 8 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกร ภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 ธ.ค.65

ตรวจสอบ "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  (คลิกที่นี่) ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 8 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้

 • หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 • สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 • เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 8 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore