บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลตรวจสอบสถานะ ผ่าน-ไม่ผ่าน รอบสุดท้าย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลตรวจสอบสถานะ ผ่าน-ไม่ผ่าน รอบสุดท้าย

ประกาศผล ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบสุดท้าย ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่ สรุปไทม์ไลน์โครงการ ผู้ที่สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์

(25 พ.ย.2565) ประกาศผล ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบสุดท้าย ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่ สำหรับผู้ที่แก้ไขข้อมูล "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ระหว่างวันที่ 4-17 พ.ย.2565

โดยผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะการลงทะเบียนได้ที่นี่ (คลิก) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

- เลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

- กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด

- เลือก "ตรวจสอบข้อมูล"

จากนั้น ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 จะต้องผ่านขั้นตอน คือ ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลของผู้ลงทะเบียน , ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการ , ผ่านการยืนยันตัวตน (E-KYC)

หากขึ้นว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ส่วนกรณี "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" กระทรวงการคลัง ได้ปิดระบบในการรับแก้ไขข้อมูลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาแล้ว

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลตรวจสอบสถานะ ผ่าน-ไม่ผ่าน รอบสุดท้าย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลตรวจสอบสถานะ ผ่าน-ไม่ผ่าน รอบสุดท้าย

สำหรับ ไทม์ไลน์โครงการ ผู้ที่สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ ในช่วงเดือน ม.ค.2566 จะมีการประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติ ผ่าน-ไม่ผ่าน ต่อไป

  • กรณี "ผ่าน" ผู้ลงทะเบียนรอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
  • กรณี "ไม่ผ่าน" ผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ หรือ ต้องมีการอุทธรณ์ผลต่อไป

ส่วนการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยืนยันตัวตนผ่าน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารออมสิน

โดยการเริ่มใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั้น กระทรวงการคลังจะประกาศวันและเวลาให้ทราบต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536 3542 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103 , 08-5842-7104 , 08-5842-7105 , 08-5842-7106 , 08-5842-7107, 08-5842-7108
(จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง