ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (22 พ.ย.65) มีเงินเข้า พร้อมขั้นตอนกดเงินสด

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (22 พ.ย.65) มีเงินเข้า พร้อมขั้นตอนกดเงินสด

(22 พ.ย.2565) อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งวันนี้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ

(22 พ.ย.2565) อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งวันนี้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ โดยจะโอนเงินเข้าเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท ต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยคนพิการ รวมถึงมีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท รวมเป็น 1,000 บาท

ขั้นตอน/วิธีการกดเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย 

1.สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก

2.เข้าหน้าเมนูหลักแล้วกดปุ่ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

3.กดปุ่ม "ขอดูยอดวงเงินเหลือ" เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาแล้วหรือไม่

4.หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม "ต้องการ" ที่จะใช้การบริการอื่นอีก

5.กดปุ่ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 

6.กดปุ่ม "ถอนเงิน" 

7.ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม "ถูกต้อง"
 

ทั้งนี้ หากตู้ ATM ที่ไม่มีปุ่ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน

 

ตารางการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เริ่ม ต.ค.2565)

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (22 พ.ย.65) มีเงินเข้า พร้อมขั้นตอนกดเงินสด