บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เตรียมประกาศผลครั้งสุดท้าย แจ้งวัน-เวลาล่าสุด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เตรียมประกาศผลครั้งสุดท้าย แจ้งวัน-เวลาล่าสุด

กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ครั้งสุดท้าย อัปเดตแจ้งวันล่าสุด พร้อมสรุปยอดผู้ลงทะเบียนโครงการฯ

กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ครั้งสุดท้าย อัปเดตแจ้งวันล่าสุด พร้อมสรุปยอดผู้ลงทะเบียนโครงการฯล่าสุดมากกว่า 22 ล้านราย

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 มีจำนวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ทั้งสิ้น 22,295,183 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (จากข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.)

สำหรับ จำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ข้างต้น เป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯเท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯได้ปิดระบบในการรับแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนที่พบข้อความ "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา และกระทรวงการคลังจะประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นี้ต่อไป

สรุป การประกาศผลสถานะการลงทะเบียน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มีดังนี้

การประกาศผลข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงการคลัง ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 20,947,834 ราย โดยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน จำนวน 11,254,886 ราย (คิดเป็นร้อยละ 54 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) และเป็นผู้ไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 9,692,948 ราย (คิดเป็นร้อยละ 46 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

และเมื่อส่งตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองจำนวนทั้งสิ้น 19,481,835 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) โดยมีสถานะแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์"

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,465,999 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มี "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566

สำหรับการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสถานะการลงทะเบียนของตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)

 

ระยะเวลาโครงการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เตรียมประกาศผลครั้งสุดท้าย แจ้งวัน-เวลาล่าสุด

 

ตารางประกาศผลการลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เตรียมประกาศผลครั้งสุดท้าย แจ้งวัน-เวลาล่าสุด

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง