ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (18 พ.ย.65) มีเงินเข้า ถอนเป็นเงินสดได้

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (18 พ.ย.65) มีเงินเข้า ถอนเป็นเงินสดได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (18 พ.ย.65) มีเงินเข้า ถอนเป็นเงินสดได้ พร้อมแนะนำช่องทางตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ผ่าน-ไม่ผ่าน ได้เปิดระบบให้ผู้ลงทะเบียนรอบใหม่ได้เข้าไปแก้ไขข้อมูล

การจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 วันนี้ (18 พ.ย.2565) กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะจ่ายเงินให้ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" และสามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ โดยจะได้รับ เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน รวมไปถึงเงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน สำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท จะต้องชำระเอง

นอกจากนี้ ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้รับเงินเข้าอีก 1 งวดในเดือนพฤศจิกายน 2565 ช่วงวันที่ 22 พ.ย.2565 คือ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ เงินจำนวนดังกล่าว สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้เช่นกัน 

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (18 พ.ย.65) มีเงินเข้า ถอนเป็นเงินสดได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบแก้ไขข้อมูล 17 พ.ย.65 วันสุดท้าย ระวังถูกตัดสิทธิ์

- บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 ถึงไหนแล้ว อัปเดตเช็กให้แล้ว

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนพฤศจิกายน 2565 รอบ 2 ถอนเป็นเงินสดได้ วันไหน ?

 

ในส่วนของการ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน ซึ่ง กระทรวงการคลัง ได้เปิดระบบให้ผู้ลงทะเบียนได้เข้าไปแก้ไขข้อมูล (สำหรับผู้ที่มีสถานะ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์") ถึงวันที่ 17 พ.ย.2565 เป็นวันสุดท้าย 

โดยผู้ที่แก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 4-17 พ.ย.2565 ทาง กระทรวงการคลัง จะประกาศผลการลงทะเบียนในวันที่ 25 พ.ย.2565 นี้ต่อไป 

  • ช่องทางตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน (คลิก)