ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ขยายเวลารับลงทะเบียน เช็กเลยที่นี่

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ขยายเวลารับลงทะเบียน เช็กเลยที่นี่

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ขยายเวลาวันสุดท้ายของการรับลงทะเบียนจากเดิมในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ออกไปอีก

(6 ต.ค.2565) ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ขยายเวลาวันสุดท้ายของการรับลงทะเบียนจากเดิมในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ออกไปอีก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ติดต่อคู่สมรสไม่ได้ ต้องทำยังไง ?

- เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหา "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" มีกลุ่มไหนบ้างเช็กเลย!

- ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะไม่สมบูรณ์ รีบเช็กเลย

 

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง พูดถึงการขยายระยะเวลาในการรับ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จากเดิมระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

โดยล่าสุด การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จากข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,105,597 ราย แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,843,003 รายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,262,594 ราย

ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หรือ (คลิกที่นี่) ได้เลย 

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ขยายเวลารับลงทะเบียน เช็กเลยที่นี่

 

สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" อีกครั้งในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย

 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สาขาธนาคารออมสิน
 • สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

การประกาศผล เพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ในครั้งถัดไปจะประกาศผลในวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ขยายเวลารับลงทะเบียน เช็กเลยที่นี่

 

ไทม์ไลน์ตารางการประกาศผลและติดตามสถานะ

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
 • ลงทะเบียนแก้ไขระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง