บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนแล้ว สำคัญมาก ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนแล้ว สำคัญมาก ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ

เช็กอัปเดต รายงานประเด็นที่น่าสนใจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน ลงทะเบียนแล้ว สำคัญมาก ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ

เกาะติดการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจนรอบใหม่ เมื่อลงทะเบียนเช็กตรวจสอบสิทธิ์สถานะแล้ว ผ่านหรือไม่ผ่านก็แก้ไขจนเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นเรื่องสำคัญมาก กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งมีหลายคนสนใจและอยากรู้ประเด็นนี้

กรณี กระทรวงการคลัง จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ การเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ

การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว

  • ขั้นตอนแรก จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 1. เกณฑ์บุคคล
    ผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ 2. เกณฑ์ครอบครัว ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร
  • ขั้นที่สอง ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบ เกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนแล้ว สำคัญมาก ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ
 


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสถานะล่าสุด อัปเดตที่นี่ครบจบ

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะไม่สมบูรณ์ รีบเช็กเลย


สำหรับ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 หวังลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการจะเป็นการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน โดยเป็นการลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้มีรายได้น้อย


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนแล้ว สำคัญมาก ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ

 


ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20.1 ล้านราย 

- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9.8 ล้านราย 
- ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10.2 ล้านราย 

ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ


อ้างอิง - กระทรวงการคลัง และ กรุงเทพธุรกิจ