ปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านฯ 98.95% ส่งผลให้น้ำท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้น

ปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านฯ 98.95% ส่งผลให้น้ำท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้น

กรมชลประทาน ชี้แจงแล้วกรณีเขื่อนขุนด่านปราการชล มีปริมาณน้ำในเขื่อน 98.95% ส่งผลให้น้ำท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นนั้นเป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เขื่อนขุนด่านปราการชล มีปริมาณน้ำในเขื่อน 98.95% ส่งผลให้น้ำท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดนครนายก ประกอบกับจากอิทธิพลของพายุโนรู ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชลเพิ่มสูงขึ้น โดยสถานการณ์น้ำในช่วง 4 วันที่ผ่านมา มีดังนี้

– วันที่ 30 กันยายน 2565 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 212.25 ล้าน ลบ.ม. หรือ 95% ของความจุ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 6.46 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 1.10 ล้าน ลบ.ม.

– วันที่ 1 ตุลาคม 2565 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 221.64 ล้าน ลบ.ม. หรือ 99% ของความจุ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 11.38 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 1.93 ล้าน ลบ.ม.

– วันที่ 2 ตุลาคม 2565 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 219 ล้าน ลบ.ม. หรือ 98% ของความจุ มีปริมาณไหลลงอ่างฯ วันละ 5.95 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 8.48 ล้าน ลบ.ม. และวันที่ 3 ตุลาคม 2565 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 218.51 ล้าน ลบ.ม. หรือ 97% ของความจุ มีปริมาณไหลลงอ่างฯ วันละ 4 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 4.52 ล้าน ลบ.ม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า เขื่อนขุนด่านปราการชล ยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี สามารถใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ และควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมตามข้อกำหนดของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ได้บริหารจัดการน้ำในอ่างฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมทั้งปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด (Upper Rule Curve) และการระบายน้ำจะไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายหรือกระทบน้อยที่สุด โดยมีสถานีควบคุมโทรมาตรที่เขานางบวช (NY.1B) อยู่ในแม่น้ำนครนายก ซึ่งห่างจากตัวเขื่อน 10 กิโลเมตร เป็นตัวที่จะกำหนดระดับน้ำในแม่น้ำนครนายก เพื่อไม่ให้น้ำไปท่วมพื้นที่ชุมชน

นอกจากนี้ มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และที่สำคัญได้ปฏิบัติตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 2565 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ตลอดจนทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก และควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร. สายด่วน 1460