"เขื่อนสิริกิติ์" ปิดการระบายน้ำ ลดผลกระทบอุทกภัยพื้นที่ท้ายเขื่อน

"เขื่อนสิริกิติ์" ปรับแผนการระบายน้ำรายวัน โดยปิดการระบายน้ำออกจากเขื่อน ตั้งแต่วันที่ 4-9 ต.ค. 65 เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 65 นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 แจ้งว่า เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ปรับแผนการระบายน้ำรายวันในฤดูฝน ประกอบกับขณะนี้ พื้นที่ท้ายเขื่อนสิริกิติ์ ทั้งจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและ กรุงเทพฯ ประสบปัญหา อุทกภัยเป็นวงกว้าง และพบว่าบริเวณท้ายเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำมาก ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ประสบอุทกภัย เขื่อนสิริกิติ์ จึง ปิดการระบายน้ำ ระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคม 2565  การปิดหรืองดการระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จะลดปริมาณน้ำที่ จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลมาสู่เขื่อนเจ้าพระยา เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ตอนล่าง บรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ประสบอุทกภัย
 

อย่างไรก็ตาม มวลน้ำจำนวนมากบริเวณท้ายเขื่อนสิริกิติ์ เกิดจากปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อน มวลน้ำจากแม่น้ำสาขาต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ส่งผลให้ระดับแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำ 6,405 ล้าน ลบ.เมตร ร้อยละ 67 เป็นน้ำที่สามารถใช้งานได้ ร้อยละ 53 ยังสามารถรับน้ำได้อีก 3,104 ล้าน ลบ.เมตร มีปริมาณน้ำไหลเข้า 64 ล้าน ลบ.เมตร ซึ่งเป็นช่วงเก็บกักน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อรองรับการใช้น้ำช่วงแล้งที่จะถึง