เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศให้ปชช. ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรับมือ "น้ำท่วม"

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศให้ปชช. ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรับมือ "น้ำท่วม"

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศให้ประชาชน โซน1 โซน2 ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรับมือ "น้ำท่วม" หลังระดับน้ำปิงจุด P1 เชิงสะพานนวรัตน์ เกินจุดวิกฤติ วัดได้ที่ 4.03 เมตร

เมื่อเวลา 01.00 น.วันที่ 3 ต.ค.2565 เฟซบุ๊กเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประกาศขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โซน 1 และ 2 ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เนื่องจากสถานการณ์น้ำที่สถานี P 67 (บ้านแม่แต อำเภอสันทราย) มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ในเวลานี้ เพื่อความปลอดภัย หากบ้านของท่านมีแนวโน้มว่าจะถูกน้ำท่วม ขอแนะนำให้สับคัตเอาท์ลงเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว และเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับ โซน 1 ได้แก่ บ้านป่าพร้าวนอก (บางส่วน), โรงเหล้า, ร้านอาหารวังปลา, ร้านอาหารท่าน้ำ และ ทางลอดใต้สะพานไปป่าแดด

ส่วน โซน 2 ได้แก่ ถนนเจริญประเทศ, โรงเรียนมงฟอร์ตประถม, ป่าไม้เชียงใหม่, วัดชัยมงคล, บ้านป่าพร้าวนอก, หมู่บ้านเวียงทอง และ ตำบลป่าแดด (บางส่วน)

ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง เวลา 01.00 น. ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่สถานี P.67 (แม่น้ำปิง ที่บ้านแม่แต อ.สันทราย) ระดับน้ำ 3.35 เมตร (ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.45 เมตร) ปริมาณน้ำ 426.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

ที่สถานี P.1 ที่สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่ ระดับน้ำ 4.03 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.33 เมตร) ปริมาณน้ำ 589.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงมาจากลุ่มน้ำแม่แตง โดยปริมาณน้ำแม่แตง ผ่านฝายแม่แตง 373.34 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลง

ส่วนปริมาณน้ำ (แม่น้ำปิง) ที่ไหลผ่านฝายแม่แฝก 110.247 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ผันน้ำเข้าคลองแม่แฝก 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

ที่สถานี P.21 น้ำแม่ริม 57.32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มทรงตัว สถานี P.20 น้ำปิง ที่อำเภอเชียงดาว ปริมาณน้ำ 142.90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สถานี P.92 (น้ำแม่แตง ที่บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง) ปริมาณน้ำ 314.40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สถานี P.75 (แม่น้ำปิง ที่บ้านช่อแล อ.แม่แตง) ปริมาณน้ำ 113.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 จะติดตาม/เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง และขอให้พื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวแม่น้ำปิง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำตามแนวแม่น้ำปิงที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวด้วย