ธนารักษ์เล็งเลื่อนใช้ภาษีที่ดินใหม่อีก1ปี

ธนารักษ์เล็งเลื่อนใช้ภาษีที่ดินใหม่อีก1ปี

ธนารักษ์เล็งเลื่อนใช้ประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่อีก 1 ปี โดยจะยังคงใช้ราคาประเมินที่ดินปี 2559-2562 สำหรับคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่อไป เพื่อลดภาระประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด-19

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมเสนอให้เลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ออกไปอีก 1 ปี เพื่อช่วยลดภาระภาษีที่ดินให้กับประชาชนที่เผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ในเวลานี้ โดยราคาประเมินที่ใช้ยังคงเป็นราคาประเมินในปี 2559-2562

“การเลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ไปอีก 1 ปี หมายความว่า ราคาประเมินที่ดินใหม่ที่จะต้องเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2565นั้น ยังเป็นราคาเดิมที่ได้ประกาศในปี 2559-2562 ทั้งนี้ ราคาประเมินที่ดินใหม่ ควรที่จะต้องเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563 แต่ถูกเลื่อนออกไปสองครั้ง”

เขากล่าวว่า กรมธนารักษ์ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการประเมินราคาที่ดินของประเทศที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน จะเสนอต่อคณะกรรมการชุดดังกล่าว ภายในเดือนพ.ย.นี้ เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้มีมติ ให้เลื่อนการบังคับใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ ออกไปก่อน

ทั้งนี้ ราคาประเมินที่ดินทางการของประเทศ ใช้เป็นฐานในการประเมินภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีภาระต้องจ่ายให้รัฐทุกปี โดยราคาประเมินที่ดินทางการ จะถูกทบทวนในทุกๆ 4 ปี

นายยุทธนากล่าวว่า เมื่อไม่มีการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงการคลังในการจัดทำราคาประเมินที่ดิน ก็จะใช้ราคาประเมินเก่าไปพรางก่อน โดยราคาประเมินรอบเก่า เป็นราคาประเมินที่ดินที่ใช้ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562

“ตามปกติราคาประเมินที่ดินที่จัดทำขึ้นใหม่ในทุกๆ 4ปี ส่วนใหญ่ราคาประเมินจะมีทิศทางที่ปรับขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น การใช้ราคาประเมินรอบเก่าไปพรางก่อนนั้น จะช่วยลดภาระให้กับผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากอัตราภาษีนี้ ใช้ราคาประเมินที่ดินเป็นฐานในการคำนวณภาษี”

ทั้งนี้ สาเหตุที่เลื่อนการประกาศใช้ราคาที่ดินใหม่ในปี 2563 เนื่องจาก ในขณะนั้น กรมฯยังต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินราคาที่ดินใหม่ ส่วนปี 2564 ที่ยังเลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ ก็เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ก่อนหน้านี้ ครม.ได้มีมติดลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 โดยลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% ของภาระที่ประชาชนต้องจ่าย ซึ่งทำให้รัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศที่เป็นผู้จัดเก็บภาษีตัวนี้ ต้องสูญเสียรายได้จากภาษีตัวนี้ราว 4.14 หมื่นล้านบาท ในปีภาษี 2563

นอกจากนั้น รัฐบาล ยังได้ออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1 %เหลือ 0.01% เฉพาะการซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือห้องชุดจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนอาคารชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564