ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.760 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.079 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.760 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.079 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (26 ส.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 32.760 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (25 ส.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 32.839 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.079 บาท/ดอลลาร์)