การเมือง

เช็ค 7 ศูนย์พักคอย ยกระดับเป็นกึ่ง 'รพ.สนาม' รักษาผู้ป่วย 'โควิด'

"อัศวิน" เผยความคืบหน้าแผน กทม.ยกระดับเป็น 7 ศูนย์พักคอย เป็นกึ่งโรงพยาบาลสนาม รักษาผู้ป่วย "โควิด"

วันที่ 5 .. พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. โพสต์เฟซบุ๊ค "ผู้ว่าฯอัศวิน" โดยระบุว่า ยกระดับศูนย์พักคอย 7 แห่ง เป็นกึ่งโรงพยาบาลสนาม เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยมากขึ้นตอนนี้ที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากในแต่ละวัน และส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการระดับสีเหลือง-แดงจำนวนมากขึ้นทุกวันเช่นกัน ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามอยู่เต็มจำนวน แม้ กทม.จะได้ขยายเตียงเพิ่มมากขึ้นแล้ว

การที่จะรับผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถรักษาตัวอยู่บ้านได้ และผู้ป่วยที่มีอาการระดับเหลืองให้ได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้ปรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) ที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องออกซิเจน เครื่องเอกซเรย์ปอด ให้เป็นศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาล (Community Isolation Plus) 7 แห่ง สามารถเพิ่มเตียงโรงพยาบาลสนามได้อีก 1,036 เตียง เพิ่มจากเดิมที่มีโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่แล้ว 7 แห่ง 2,050 เตียง รวมจะมีเตียงโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นเป็น 3,086 เตียง

162814726160

ศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนาม 7 แห่ง มีดังนี้

1.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร เขตจตุจักร 120 เตียง

2.อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเจ้าพระย เขตราชเทวี 170 เตียง

3.วัดสุทธิวราราม เขตสาทร 106 เตียง

4.ร้านจงกั๋วเหยียน เขตลาดกระบัง 200 เตียง

5.ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี 200 เตียง

6.วัดศรีสุดาราม (อาคารศาลาวิจิตร รัตนศิริ วิไล) เขตบางกอกน้อย 90 เตียง

7.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน) เขตบางแค 150 เตียง

เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการระดับเหลืองได้รักษาเพิ่มขึ้น จะช่วยลดความรุนแรงของการแพร่ระบาด และลดการสูญเสียคนที่รักได้ เมื่อศูนย์พักคอยสามารถยกระดับเป็นศูนย์พักคอยกึ่งโรงพยาบาลสนาม จะทำให้มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการ และต้องได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้น จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายและกลับบ้านไปใช้ชีวิตปกติกับครอบครัวได้มากขึ้นด้วย

162814728713

กทม.เร่งขยายศักยภาพการรักษาผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มกำลัง ทั้งปรับโรงพยาบาลสนามที่รักษาผู้ป่วยอาการระดับเขียวเป็นแหลือง-แดงได้มากขึ้นที่ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน และ รพ.สนามราชพิพัฒน์ 2 ทวีวัฒนา ที่เพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยอาการหนัก Modular ICU และยังมีศูนย์พักคอยเพื่อแยกกักรักษาในชุมชนได้อีกทั้ง 50 เขต เพื่อให้ผู้ป่วยทุกๆ คนได้เข้าสู่ระบบการรักษาได้มากที่สุด

ขอขอบคุณและส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนที่ทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มที่ครับ

162814732443