เศรษฐกิจ

PTG มอบเครื่องดื่มศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทกาแฟ พันธุ์ไทย จำกัด หรือบริษัทในกลุ่มบมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี่ หรือ PTG อนันต์ รัตนมั่นคง ระบุ ได้มอบเครื่องดื่ม ‘กาแฟพันธุ์ไทย’ 500 แก้ว แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังใจแทนคำขอบคุณในความเสียสละและสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ โควิด-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์