คุณภาพชีวิต-สังคม

เด็กไทย คว้าเหรียญฯ 'คณิตศาสตร์โอลิมปิก' ผ่านระบบออนไลน์

เด็กไทยคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 'คณิตศาสตร์โอลิมปิก' ระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 'IMO 2021' ผ่านระบบออนไลน์ สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นเจ้าภาพ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าปีนี้ ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 (IMO 2021) ซึ่งเป็นการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์ จากประเทศไทย โดยมีสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 14 – 24 กรกฎาคม 2564 จำนวน 6 คน

'ผู้แทนประเทศไทย IMO' สามารถคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้

 • เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ เหรียญทอง
 • นายนิธิศ อัญชลีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
 • นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
 • นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
 • นายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทองแดง
 • นายศรัณยูทองจรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง

 

คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย

 • ผศ.ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม
 • ดร.สริตา บุณย์ศุภา McKinsey & Company รองหัวหน้าทีม
 • ดร.นิธิ รุ่งธนาภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
 • นายกฤตกร กานติกูล นักศึกษาทุนปริญญาเอก ณ Princeton University ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
 • ดร.สุธารส นิลรอด สสวท. ผู้จัดการทีม

 

ในปีนี้ ทีมผู้แทนประเทศไทยทำคะแนนรวมได้ 121 คะแนน นับเป็นลำดับที่16 จาก 107 ประเทศ โดยประเทศที่ทำคะแนน ได้สูงสุดลำดับที่ 1, 2 และ 3 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย และเกาหลีใต้ ร่วมยินดีกับผู้แทนประเทศไทยและติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ก Olympic ipst