การเมือง

กทม.อัพเดตเตียงรักษาผู้ป่วย 'โควิด' ใกล้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

"อัศวิน" ตรวจเยี่ยม รพ.สนามเอราวัณ 2 ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เผยเตียงรักษาผู้ป่วย "โควิด" ใกล้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 24 .. พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวจากโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเอราวัณ 2 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก

ทั้งนี้ สำนักการแพทย์ กทม. ได้รายงานจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน.ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 24,527 ราย โดยผู้ป่วย 3,468 ราย พักรักษาตัวที่สถานพยาบาลในความดูแลของสำนักการแพทย์ กทม. ขณะที่สัดส่วนการครองเตียงนั้น กทม.มีเตียงในโรงพยาบาลสังกัด โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ในความดูแลของ กทม. จำนวนทั้งสิ้น 3,526 เตียง และเตียงเสริม 170 เตียง ใช้ไปแล้ว 3,468 เตียง คงเหลือ 288 เตียง คิดเป็นอัตราการครองเตียงร้อยละ 98.36

162710473413

สำหรับโรงพยาบาลเอราวัณ 2 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนาม กทม. สามารถรองรับได้ 400 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้าพักจำนวน 376 เตียง เตียงว่างอีก 24 เตียง

1627104744100

ขณะเดียวกัน ผู้ว่าฯ กทม.ได้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียสละอดทน ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยผ่านเสียงตามสายโดยขอให้อดทนและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้หายจากอาการเจ็บป่วยและสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและคนที่ตนรักได้ตามปกติโดยเร็ว

162710476217