การเมือง

'ศรีสุวรรณ' ขู่ดารา call out บิดเบือนทำปชช.เข้าใจผิด เจอคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น

"ศรีสุวรรณ" ขู่ดารา call out บิดเบือนทำ ปชช.หวาดกลัว เจอคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น ตามมาตรา 18 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันที่ 23 .. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊คถึงข้อกฎฟมาบเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น โดยมีเนื้อหาระบุว่า การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 34

แต่การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชำชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นความผิดตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 ซึ่งจะต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน..2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

162701007736