การเมือง

'ปชป.' ส่ง 'สุทัศน์-สาทิตย์' แปรญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญวาระ 2

"ประชาธิปัตย์" ส่งชื่อ 2 ส.ส. "สุทัศน์-สาทิตย์" แปรญัตติร่างแก้รัฐธรรมนูญบัตรเลือกตั้ง 2 ใบวาระ 2

วันที่ 7 .. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึงผลการประชุม ..ของพรรควานนี้ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีที่มีความเป็นห่วงว่าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ .. .. .… (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ซึ่งเป็นร่างที่พรรคเสนอนั้นอาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องและต้องแก้ไข แต่ที่ประชุมได้เห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคเสนอนั้น เป็นความตั้งใจเขียนโดยมีหลักการอย่างกว้าง เพื่อแสวงหาความร่วมมือในชั้นกรรมาธิการ ซึ่งตามข้อบังคับมีบทบัญญัติว่าสามารถแก้ไขมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการและเหตุผลได้ ซึ่งฝ่ายกฎหมายสภาฯ และกฤษฎีกา ก็มีความเห็นว่าสาระสำคัญของร่างคือการมีบัตร 2 ใบ จำนวน .. 500 คน และวิธีการคำนวณคะแนน

"ดังนั้นหากจะมีการปรับเปลี่ยนข้อความในมาตราที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการและเหตุผลนี้เพื่อให้สอดคล้องกัน ก็สามารถทำได้ โดยนายสุทัศน์ เงินหมื่น ..บัญชีรายชื่อ และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ..ตรัง จะได้ไปจัดเตรียมเสนอแปรญัตติอีกด้วย"นายราเมศ กล่าว

นายราเมศ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความกังวลหากภายหลังจากการพิจารณาผ่านวาระ 3 จะถูกยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เพราะให้เป็นไปตามกระบวนการหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนด