'อาหารสัตว์เลี้ยง' รับอานิสงส์โควิด

'อาหารสัตว์เลี้ยง' รับอานิสงส์โควิด

เปิดผลสำรวจ 'อาหารสัตว์เลี้ยง' รับอานิสงส์โควิด

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ทำการศึกษาโดยใช้ Google trend เกี่ยวกับการซื้อและรับอุปการะสัตว์เลี้ยงของทั่วโลก พบว่าการค้นหาใน Google คำว่า ‘buy cat’ ‘adopt cat’ และ ‘buy dog’ ‘adopt dog’ เพิ่มขึ้นมากในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ แสดงถึงแนวโน้มการที่ผู้คนต้องการรับเลี้ยงสัตว์ในช่วงนี้มากกว่าในเวลาปกติ สอดคล้องกับงานศึกษาอื่นๆ ของต่างประเทศ พบว่าทั้งในสหรัฐ อังกฤษและเอเชียมีครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น

อีกทั้งอานิสงส์ของเทรนด์ Pet Humanization หรือเลี้ยงสัตว์เสมือนลูก ซึ่งเจ้าของมีแนวโน้มสรรหาอาหารคุณภาพดีให้แก่สัตว์เลี้ยง ข้อมูลของ Euromonitor ชี้ว่าอาหารสัตว์เลี้ยงประเภทพรีเมียม เติบโตถึง 24.2% ในช่วงปี 2557-2562 มากกว่าอาหารชนิดราคาปานกลางและแบบประหยัด ขณะที่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสุขก็ได้รับอานิสงส์ด้วย เช่น การส่งออกของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยงของไทยก็โตถึง 5.7% ในปีที่ผ่านมา

นับเป็นโอกาสให้กับการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยที่เติบโตขึ้นมาอยู่กลุ่มประเทศส่งออกท็อป 5 เนื่องจากประเทศคู่ค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ ระบุว่า ช่วง 4 เดือนแรกในปี 2564 มีปริมาณการส่งออกรวมแล้วประมาณ 240 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 16,736.72 ล้านบาท

162493113127