การเมือง

“เพื่อไทย”ชงงดเว้นใช้รัฐธรรมนูญม.86-ผ่าทางตันแก้บัตรสองใบ

“เพื่อไทย”ชงงดเว้นใช้รัฐธรรมนูญม.86-ผ่าทางตันแก้บัตรสองใบ ไม่กังวล ส.ว. ยื่นล้มศาลรัฐธรรมนูญตีความ

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคพท. แถลงถึงผลการลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เพียงร่างเดียว ว่า เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบนั้น ร่างของพรรคพท. มีการแก้ 8 มาตราที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีความสมบูรณ์ ทั้งเรื่องบัตรเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้ง ขณะที่ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีการเสนอแก้เพียง 2 มาตรา คือมาตรา 83 และ 91 โดยให้มีส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน

ซึ่งปัญหาคือ มีส.ว.กลุ่มหนึ่งเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญล้มไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยยกมาตรา 86(4) กำหนดว่ามี ส.ส. จำนวน 350 คน ตนจึงขอเรียนว่า เรื่องนี้เราต้องช่วยกัน เพราะรัฐสภาได้มีเจตนารมย์ร่วมกันที่มีการรับร่างให้มีการแก้ไขตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ปชป.เสนอ

 

“หากส.ว.ใจกว้างรับร่างที่ 3 ของพรรคพท. ก็จะไม่มีปัญหา ซึ่งร่างของพท. และปชป.มีหลักการเดียวกันเลย แต่ตนยังเชื่อว่า เรื่องนี้ยังสามารถแก้ไขได้ในชั้น กมธ. เช่น ว่าให้ยกเว้นข้อความในมาตรา 86(4) เราต้องทำเรื่องนี้ให้ผ่านให้ได้”