ไม่ 'ล็อกดาวน์กรุงเทพ'! เช็คชัดๆ มาตรการคุมเข้ม 10 จังหวัด 'พื้นที่ควบคุมสูงสุด' ห้ามอะไรบ้าง

ไม่ 'ล็อกดาวน์กรุงเทพ'! เช็คชัดๆ มาตรการคุมเข้ม 10 จังหวัด 'พื้นที่ควบคุมสูงสุด' ห้ามอะไรบ้าง

เช็คให้ชัวร์ ไม่ "ล็อกดาวน์กรุงเทพ" ทบทวนรายละเอียด "มาตรการ" คุมเข้ม 10 จังหวัด "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" อะไรทำได้ ห้ามอะไรบ้าง

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ ไม่ล็อกดาวน์ หลังหารือเร่งด่วนถึง แนวทางการจัดการสถานการณ์โควิด-19 ก่อนจะออกแถลงข่าว ยืนยันกับสื่อมวลชนว่า จะไม่มีการ ล็อกดาวน์กรุงเทพ แต่จะเน้นเรื่องของการ ปิดเฉพาะจุด แทน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศมาตรการคุมเข้ม 10 จังหวัดควบคุมสูงสุด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ออกมาทันที

ล็อกดาวน์ หรือ ไม่ล็อกดาวน์ กันแน่? กลายเป็นทั้ง คำถาม และความสงสัย ของสังคมในวันนี้ หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าว 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนย้อนกลับไปทำความเข้าใจรายละเอียดของ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) อีกครั้ง

รายละเอียดสำคัญ ของ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับดังกล่าว คือ การเผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

สาระสำคัญส่วนแรกคือ

การปรับ พื้นที่ควบคุมคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิม 4 จังหวัด เป็น 10 จังหวัด ประกอบด้วย กทม., นครปฐม, นนทบุรี, นราธิวาส, ปทุมธานี, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จากนั้น จึงเป็นการลงรายละเอียดสำคัญ เกี่ยวกับมาตรการสำคัญ สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ที่กลายเป็นคำถาม และความสงสัยว่า ล็อกดาวน์กรุงเทพ หรือ ปิดบางพื้น ปิดเฉพาะจุด ที่กันแน่ โดย รายละเอียด ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ระบุเอาไว้ดังนี้ 

  • รายละเอียดที่เกี่ยวกับการ ล็อกดาวน์ หรือ ปิดเฉพาะจุด ประกอบด้วย 

ข้อ 1. มาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ สำหรับเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ให้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน เพื่อควบคุมและชะลอการระบาด ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนกระจายหลายพื้นที่ รวมทั้งสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกเป็นวงกว้างสู่พื้นที่อื่น

ข้อ 2. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณามีคำสั่งปิดแคมป์คนงานทุกประเภท รวมทั้งมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตรวจตราและกำหนดเงื่อนไขจำกัดการเดินทางเข้าออกสถานที่พัก และตั้งจุดตรวจและสกัดการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ พร้อมสั่งปรับปรุงสุขาภิบาลของสถานที่พักและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นการตามมาตรการควบคุมโรค

ข้อ 7. กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

- เส้นทางเข้าออกจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ให้ตั้งด่านตรวจอย่างเข้มงวด คนเดินทางเข้าออกต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ คู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น

- เส้นทางเข้าออก กทม.และจังหวัดปริมณฑล การตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานเข้มเขตจังหวัดให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ให้ผ่านเข้าออกได้เฉพาะแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเพื่อทำงานข้ามจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้นทางและปลายทาง ส่วนประชาชนที่ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชน และต้องไม่ก่อความเดือดร้อนเกินสมควรแก่เหตุ

- เส้นทางเข้าออกจังหวัดอื่นๆ การตั้งด่านตรวจ ให้ดำเนินการเข้มงวดกรณีพบผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ไม่ 'ล็อกดาวน์'! เช็คชัดๆ มาตรการคุมเข้ม 10 จังหวัด 'พื้นที่ควบคุมสูงสุด' ห้ามอะไรบ้าง

จะเห็นได้ว่า สาระสำคัญของราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าวนั้น เป็นการประกาศควบคุมพื้นที่ และออกมาตรการแนวทางปฏิบัติ ในการ ปิดเฉพาะจุด แต่ไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการ ล็อกดาวน์ ออกมาอย่างชัดเจน 

  • สาระสำคัญ เกี่ยวกับการ ล็อกดาวน์กรุงเทพ และปิดเฉพาะจุด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั้น ประกอบไปด้วย 

การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมและชะลอการระบาด รวมทั้งสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกเป็นวงกว้าง

ล็อกดาวน์ หรือ ปิดพื้นที่ แคมป์คนงานทุกประเภท รวมทั้งมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑ, เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน

กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคม และตรวจคัดกรองการเดินทางในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดย แบ่งเป็น 3 เส้นทางสำคัญคือ 

- เส้นทางเข้าออกจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ให้ตั้งด่านตรวจอย่างเข้มงวด คนเดินทางเข้าออกต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ คู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 

- เส้นทางเข้าออก กทม.และจังหวัดปริมณฑล การตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานเข้มเขตจังหวัด ส่วนประชาชนที่ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น และต้องไม่ก่อความเดือดร้อนเกินสมควรแก่เหตุ

ขณะที่ข้อสำคัญในการปฏิบัติจัดการสำหรับ พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลสามารถสรุปได้เป็น 4 ข้อย่อย คือ

1.จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเฉพาะซื้อกลับเท่านั้น 

2.ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ปิด 3 ทุ่ม

3.โรงแรม ศูนย์ประชุม เปิดได้ปกติ แต่ห้ามจัดกิจกรรม 

4.จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ไม่เกิน 20 คน และต้องขออนุญาต