สังกะสี เมตริกตันละ 94,700.00 บาท

สังกะสี เมตริกตันละ 94,700.00 บาท
15 มิถุนายน 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
51

ประกาศราคาร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564

  • ประกาศราคาแร่

                                                              (บาท / หน่วย)

1.สังกะสี                                  เมตริกตันละ     94,700.00

2.ทองคำ                                 กรัมละ              1,866.59

3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์        เมตริกตันละ     486,670.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 15 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

162374957072

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง