ทั่วไป

โคราช เร่งตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง 500 คน สกัดโควิด-19

โคราช เร่งตรวจหาเชื้อประชาชนกลุ่มเสี่ยง 500 คน สกัดการระบาดของเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์งานบุญขึ้นบ้านใหม่

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลโนนสูง ระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชน ภายในโรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สืบเนื่องจากมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์งานบุญขึ้นบ้านใหม่ในตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง ช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 7 ราย มีความเสี่ยงสูงสัมผัสกับประชาชนรายอื่นๆ เกรงว่าจะเกิดการระบาดคลัสเตอร์ใหม่ จึงต้องรีบคัดกรองหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อเชิงรุกโดยเร็ว เพื่อสกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จึงได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อในชุมชนเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ซึ่งอาจจะมีกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อไปได้

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้ โดยเป้าหมายตรวจเชิงรุกในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง และหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 500 คน ซึ่งข้อมูลวันที่ 1 มิ.ย. 64 จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 941 ราย เสียชีวิต 11 ราย รักษาหายแล้ว 780 ราย