'คนละครึ่ง' เคาะแล้ว! ครม.อัด 1.62 แสนล้าน มาตรการ 'เยียวยา' รวมทั้ง 'ยิ่งใช้ยิ่งได้'

'คนละครึ่ง' เคาะแล้ว! ครม.อัด 1.62 แสนล้าน มาตรการ 'เยียวยา' รวมทั้ง 'ยิ่งใช้ยิ่งได้'

ครม.อนุมัติมาตรการ "เยียวยา" รับมือโควิดรอบใหม่ อัดวงเงิน 1.62 แสนล้าน ทั้ง "คนละครึ่ง" และ "ยิ่งใช้ยิ่งได้"

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 1 มิ.ย.2564 เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งชุดมาตรการจะเริ่มใช้ในเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2564 กรอบวงเงิน 1.62 แสนล้านบาท ใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายละเอียดของมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้ ครม.พิจารณา ประกอบด้วย 9 โครงการ ได้แก่ 

1.มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่ง เฟส 3 วงเงิน 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท วงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยโครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กจนถึงผู้ประกอบการขนาดกลางจะประโยชน์จากการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น

2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะมีผู้ร่วมโครงการ 4 ล้านคน (จากกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ 6 ล้านคน)  โดยภาครัฐสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยผู้เข้าโครงการจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher จากภาครัฐช่วง ก.ค.-ก.ย.2564 เพื่อใช้จ่ายเดือน ส.ค.-ธ.ค.2564 ซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละ 60,000 บาท ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการนี้ 2.4 แสนล้านบาท ส่วนภาครัฐจะใช้เงินในโครงการนี้ 2.8 หมื่นล้านบาท 

3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ 3 โดยช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.2564) ครอบคลุมประชาชน 13.6 ล้านคน โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 1.64 หมื่นล้านบาท 

4.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รวมทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย 2.5 ล้านคน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ใช้งบ 3,000 ล้านบาท 

5.โครงการเพิ่มศักยภาพโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 75 ล้านบาท

6.มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 4,512 ล้านบาท

7.โครงการจัดหาวัคซีน 17,077 ล้านบาท

8.โครงการบริการสาธารณสุข 6,378 ล้านบาท

9.โครงการค้นหาเชิงรุก 129 ล้านบาท