เศรษฐกิจ

'คนละครึ่ง' เคาะแล้ว! ครม.อัด 1.62 แสนล้าน มาตรการ 'เยียวยา' รวมทั้ง 'ยิ่งใช้ยิ่งได้'

ครม.อนุมัติมาตรการ "เยียวยา" รับมือโควิดรอบใหม่ อัดวงเงิน 1.62 แสนล้าน ทั้ง "คนละครึ่ง" และ "ยิ่งใช้ยิ่งได้"

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 1 มิ.ย.2564 เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งชุดมาตรการจะเริ่มใช้ในเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2564 กรอบวงเงิน 1.62 แสนล้านบาท ใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายละเอียดของมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้ ครม.พิจารณา ประกอบด้วย 9 โครงการ ได้แก่ 

1.มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่ง เฟส 3 วงเงิน 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท วงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยโครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กจนถึงผู้ประกอบการขนาดกลางจะประโยชน์จากการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น

2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะมีผู้ร่วมโครงการ 4 ล้านคน (จากกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ 6 ล้านคน)  โดยภาครัฐสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยผู้เข้าโครงการจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher จากภาครัฐช่วง ก.ค.-ก.ย.2564 เพื่อใช้จ่ายเดือน ส.ค.-ธ.ค.2564 ซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละ 60,000 บาท ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการนี้ 2.4 แสนล้านบาท ส่วนภาครัฐจะใช้เงินในโครงการนี้ 2.8 หมื่นล้านบาท 

3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ 3 โดยช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.2564) ครอบคลุมประชาชน 13.6 ล้านคน โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 1.64 หมื่นล้านบาท 

4.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รวมทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย 2.5 ล้านคน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ใช้งบ 3,000 ล้านบาท 

5.โครงการเพิ่มศักยภาพโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 75 ล้านบาท

6.มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 4,512 ล้านบาท

7.โครงการจัดหาวัคซีน 17,077 ล้านบาท

8.โครงการบริการสาธารณสุข 6,378 ล้านบาท

9.โครงการค้นหาเชิงรุก 129 ล้านบาท