คุณภาพชีวิต-สังคม

เตรียมตัว ‘ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3’ เงื่อนไข และรายละเอียดที่ต้องรู้

เตรียมพร้อม "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3" สิ่งที่ต้องรู้และต้องมี หากอยากได้สิทธิ์ "คนละครึ่งเฟส 3" รับเงินช้อป 3,000 บาทจากรัฐบาล

วันนี้ (1 มิ.) จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการ คนละครึ่งระยะที่หรือ คนละครึ่ง เฟส 3 วงเงิน 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท วงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยโครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กจนถึงผู้ประกอบการขนาดกลางจะประโยชน์จากการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น 

ทั้งนี้ระยะเวลาใช้ได้ถึง ..-.. 2564 โดยในครั้งที่ผ่านมาผู้ที่จะได้สิทธิคนละครึ่งต้องมีเงื่อนไข และคุณสมบัติดังนี้ 

  • คุณสมบัติที่โครงการคนละครึ่งกำหนด 

มาตรการคนละครึ่งแต่ละเฟสที่ผ่านมามีการใช้คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิเหมือนกัน ดังนั้นแล้วในคนละครึ่งเฟส 3” นี้ ก็อาจจะใช้เกณฑ์คุณสมบัติเดียวกัน 

- มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วันที่ลงทะเบียน

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถรับสิทธิโครงการคนละครึ่งได้ โดยสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.t

  • เงื่อนไขมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 

คนละครึ่งเฟส 3  : วงเงิน 93,000 ล้านบาท

ระยะเวลา : ..-.. 2564

กลุ่มเป้าหมาย : 31 ล้านคน

รายละเอียด : ให้สิทธิ์ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท/วัน 

วงเงิน :  3,000 บาทต่อคน

โดยหากใครได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ได้ ต้องเลือกเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่งเท่านั้น 

สำหรับผู้ที่ได้เงินคนละครึ่งในเฟส 1 และเฟส 2  แล้วนั้น ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ จะได้รับเงินอัตโนมัติ 

  • ใช้เงินคนละครึ่งเฟส 3 อย่างไร? 

สำหรับใครที่ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ได้สำเร็จแล้ว เงินที่ได้รับจำนวน  3,000 บาทต่อคน โดยให้สิทธิ์ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท/วัน นั้นต้องใช้ผ่าน แอพฯ "เป๋าตัง" 

นอกจากนี้ หากใครใช้วงเงินเกิน 150 บาทต่อวัน ก็สามารถเติมเงินเข้า "เป๋าตัง" ใน G-Wallet เพื่อใช้จ่ายได้ต่อ โดยวิธีเติมเงินคือเปิดแอพพลิเคชัน "เป๋าตังขึ้นมา จากนั้นเลือกเมนู G-Wallet แล้วให้คลิกที่ "เติมเงินเข้า G-Wallet" ในหน้าถัดมา จะมีให้เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน โดยทุกธนาคารจะขึ้นเมนูการเติมเงินให้เลือก 3 ช่องทาง ได้แก่ เติมผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารนั้น , QR พร้อมเพย์ และ ตู้ ATM