"ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์" ขึ้นแท่น รองประธานบริหารอาวุโส มาสด้า

1 มิถุนายน 2564
304

มาสด้า ปรับโครงสร้างผู้บริหาร รับมือโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง มุ่งเทคโนโลยี ดิจิทัล ด้น ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ กำกับดูแลกลยุทธ์

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับทัพผู้บริหาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยแต่งตั้ง “ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์” รองประธานบริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองประธานบริหารอาวุโส ทำหน้าที่กำกับดูแลในส่วนของการกำหนดกลยุทธ์การขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันโลกของธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง เกิดโอกาสใหม่ เกิดความท้าทาย และความเป็นไปได้มากมาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้มาสด้าเชื่อว่าการปรับทัพในครั้งนี้จะทำให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล และขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างการเติบโตให้ยั่งยืนภายใต้การทำงานเป็นทีม หรือ One Mazda

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ธีร์ กำกับดูแลรับผิดชอบในส่วนงานการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์  

ชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่าการปรับทัพในครั้งนี้ จะสามารถนำพาให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างชัดเจน

“ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกยุคดิจิทัลมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทั้งในการเลือกซื้อรถและความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นมาสด้าต้องเร่งปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย”

สำหรับธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ เริ่มต้นเข้าบริหารองค์กรกับมาสด้า ตั้งแต่ปี 2550 ในตำแหน่งผู้จัดการ กำกับดูแลด้านผลิตภัณฑ์การตลาด และขยับขึ้นเป็นผู้อำนวยการเมื่อปี 2555 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตลิตภัณฑ์การตลาดและนโยบายรัฐกิจ ต่อมาในปี 2558 ก้าวขึ้นมากำกับดูแลสายงานด้านการตลาด การวางแผนผลิตภัณฑ์ การสื่อสารการตลาด งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด ล่าสุดเมื่อปี 2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองประธาน กำกับดูแลสายงานการตลาด กลยุทธ์การตลาด การวางแผนผลิตภัณฑ์ การสื่อสารการตลาด งานประชาสัมพันธ์ และรัฐกิจสัมพันธ์ ภายใต้ฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ มาจนถึงปัจจุบัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง