'รัฐบาล' ยัน 'บ.แอคแคปฯ' ไร้คุณสมบัตินำเข้า 'Sinopharm' ชี้ทำธุรกิจอสังหาฯ

'รัฐบาล' ยัน 'บ.แอคแคปฯ' ไร้คุณสมบัตินำเข้า 'Sinopharm' ชี้ทำธุรกิจอสังหาฯ

"โฆษกรัฐบาล" แจง "บ.แอคแคปฯ" ไม่มีคุณสมบัติ นำเข้าวัคซีน Sinopharm หน่วยงานราชการไม่อนุญาต ชี้ จดทะเบียนประกอบธุรกิจอสังหาฯ ไม่ใช่ธุรกิจยา-เวชภัณฑ์ ระบุ มีบริษัทขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว ไม่จำเป็นต้องพบ "นายกฯ" ตามอ้าง

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่มีข่าวเรื่องการเสนอขายวัคซีน Sinopharm จำนวน 20 ล้านโดสให้รัฐบาลไทย โดย บริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด นั้นขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯดังกล่าวไม่สามารถนำเข้ายาเข้ามาในประเทศไทยได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

และด้วยเหตุที่บริษัทฯดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ายามาในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ ดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและไม่สามารถยื่นขออนุญาตในการขึ้นทะเบียนกับ อย. อีกเช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทฯดังกล่าวไม่เคยมีประวัติการนำเข้ายา หรือขอรับการขึ้นทะเบียนกับ อย. มาก่อนแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ทั้งนี้ วัคซีน Sinopharm ได้มี บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ได้ขอขึ้นทะเบียนกับ อย. ไว้ก่อนแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนอยู่ และอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณา

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกรมธุรกิจการค้า พบว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มิใช่ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์แต่อย่างใด ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงินและแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทฯดังกล่าวต่อไปเพื่อความชัดเจน

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัทฯดังกล่าวไม่เคยติดต่อเพื่อขอเข้าพบตัวแทนรัฐบาลแต่อย่างใด อีกทั้งการเจรจาติดต่อเรื่องการนำเข้าวัคซีนสามารถติดต่อผ่านทางองค์การเภสัชกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้โดยตรงในเบื้องต้น โดยไม่มีความจำเป็นต้องพบนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีตามที่อ้างแต่อย่างใด