ชำแหละงบฯ65 'ภูมิใจไทย' อ่วม ถูกหั่นงบฯ ทุกกระทรวงในสังกัด

ชำแหละงบฯ65 'ภูมิใจไทย' อ่วม ถูกหั่นงบฯ ทุกกระทรวงในสังกัด

เปิดสาระสำคั งบฯปี65 วงเงิน 3.1ล้านล้านบาท ปรับลดกว่า 5.7% เมื่อเทียบปี 2564 พบหลายกระทรวงถูกหั่น เว้น ก.พลังงาน, ก.พม., ก.คลัง ได้รับงบเพิ่มขึ้น

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท เตรียมบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาวาระแรก ในวันที่ 31 พฤษภาคม -  2 มิถุนายน นี้

      ทั้งนี้ในสาระสำคัญตามรายงานของสำนักงบประมาณ พบว่า วงเงินที่เสนอขอในปี 2565 มีจำนวน 3.1 ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564  ที่เสนอขอรวม 3.285 ล้านล้านบาท พบยอดที่ลดลง จำนวน 1.85 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ปรับลด 5.7%
      สำหรับกระทรวงที่ถูกปรับลดลงสูงสุด  5 อันดับ โดย 2 อันดับแรก เป็นกระทรวงที่อยู่ใต้สังกัดของพรรคพลังประชารัฐ คือ  1.กระทรวงแรงงาน งบประมาณ 2565 ขอจัดสรรงบฯ 4.9 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ได้รับงบฯ 6.9 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการถูกปรับลดจำนวน 1.99 หมื่นล้านบาท หรือ 28.7%  โดยพบว่าสำนักงานประกันสังคม ถูกปรับลดงบ เหลือ 4.5 หมื่นล้านบาท จากปี 2564 ที่ได้รับเงิน 6.4 หมื่นล้านบาท, กรมการจัดหางาน ปรับลดเหลือ 1,091 ล้านบาท จากปี 2564 ที่ได้งบฯ 1,213 ล้านบาท 
      2.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2565 เสนอของบ 6,979 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ได้รับงบ 8,301 ล้านบาท คิดเป็นงบที่ถูกปรับลด 1,322 ล้านบาท หรือ 15.9% 
       3.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอของบฯ  5,164 ล้านบาท เมื่อเทียบปี 2564 ได้รับงบ 6,027 ล้านบาท คิดเป็นงบที่ถูกปรับลดจำนวน 928 ล้านบาท หรือ 15.2%,  
      4.สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอของบฯ 3.4 หมื่นล้านบาท เทียบกับปี 2564 ได้รับงบฯ 3.9 หมื่นล้านบาท คิดเป็นงบที่ถูกปรับลด 5,273 ล้านบาท หรือ 13.4% 
162129929696
      และ 5.กระทรวงวัฒนธรรม   เสนอของบฯ 7,104 ล้านบาท เมื่อเทียบปี 2564 ได้รับงบฯ 7,962 ล้านบาท คิดเป็นงบที่ถูกปรับลด 858 ล้านบาท หรือ 10.8%

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเสนอของบในหน่วยงานอื่นๆ   พบว่าถูกปรับลดด้วยเช่นกัน  อาทิ  ส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ถูกปรับลดการของบสูงสุด คือ การเสนอขอ  1.7 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ได้รับงบฯ 2.3หมื่นล้านบาท คิดเป็นงบฯ ที่ปรับลด 5,698 ล้านบาท คิดเป็น 24.7%, รัฐวิสาหกิจ  เสนอของบ 1.3 แสนล้านบาท เมื่อเทียบปี 2564 ได้รับงบฯ 1.53 แสนล้านบาท คิดเป็นงบที่ถูกปรับลด 2.3 หมื่นล้านบาท หรือ 15%, หน่วยงานของรัฐสภา เสนอของบฯ 8,208 ล้านบาท เมื่อเทียบปี 2564 ได้รับงบฯ 9,606 ล้านบาท คิดเป็นงบที่ถูกปรับลด 1,398 ล้านบาท หรือ 14.6%
      ขณะที่งบกลางฯ พบการเสนอขอ 5.71 แสนล้านบาท เมื่อเทียบปี 2564 ได้รับงบฯ 6.14 แสนล้านบาท ถือว่างบลดลง 4.3หมื่นล้านบาท หรือ 7.1% 
162129929672
      ทั้งนี้การเสนอของบฯ 65 ยังพบว่ามีกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น  3 กระทรวง และ  1 หน่วยงาน ได้แก่  กระทรวงพลังงาน ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน บริหาร พบเสนอของบฯ  2,717 ล้านบาท เมื่อเทียบปี 2564 ได้รับงบฯ 2,279 ล้านบาท คิดเป็นงบที่เพิ่มขึ้น 438 ล้านบาท หรือ 19.2%, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอ 2.4 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบปี 2564  ได้งบฯ 2.2หมื่นล้านบาท ถือว่าได้งบเพิ่ม 2,323 ล้านบาท หรือ 10.4%, กระทรวงการคลัง เสนอของบฯ 2.73 แสนล้านบาท เพิ่มจากปี 2564 ที่ได้งบ2.68 ล้านบาท คิดเป็น5,501 ล้านบาท หรือ 2% และ หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ เสนอของบฯ1.8 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบปี 2564 ได้งบฯ 1.7 หมื่นล้านบาท ถือว่างบเพิ่มขึ้น 704 ล้านบาท หรือ 4%
      อย่างไรก็ดียังพบการจัดสรรงบประมาณ ให้กับ รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนว 596 ล้านบาท และ รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย จำนวน 2.4หมื่นล้านบาท
      ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับงบประมาณของกระทรวงที่สังกัดพรรคร่วมรัฐบาล  พบตัวเลขที่ถูกปรับลดและรายละเอียดที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ดูแล ปี2565 เสนอของบประมาณ 1.53 แสนล้านบาท คิดเป็นตัวเลขที่ถูกปรับลด 4,338 ล้านบาท เมื่อเทีบกับปี 2564 ที่ได้รับงบฯ1.58 แสนล้านบาท คิดเป็นงบที่ปรับลด  2.7%
      กระทรวงคมนาคม ที่มีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม โควต้าของพรรคภูมิใจไทยดูแล ปี2565 เสนอของบฯ 1.75 แสนล้านบาท คิดเป็นตัวเลขที่ถูกปรับลด 1.41 หมื่นล้านบาท เทียบกับปี 2564 ที่ได้งบฯ 1.89 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนงบที่ปรับลด 7.4%
      กระทรวงพาณิชย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแล ปี 2565 เสนอของบ 6,523 ล้านบาท คิดเป็นตัวเลขที่ถูกปรับลด 302 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ได้รับงบ 6,825 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ถูกปรับลด 4.4%
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ที่มี แกนนำ3พรรคร่วมรัฐบาล ดูแลร่วมกัน ทั้ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา, น.ส.มนัญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ โควต้าพรรคภูมิใจไทย และมีแกนนำพรรคพลังประชารัฐ คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ดูแล  พบการปรับลดวงเงินต่ำที่สุด คือ 0.5% โดยปี 2565 เสนอของบฯ 110,126 ล้านบาท เมื่อเทียบปี 2564 ได้รับงบฯ 110,731 ล้านบาท คิดเป็นตัวเลขที่ปรับลด เพียง 604 ล้านบาท
      ขณะที่กระทรวงกลาโหม ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ดูแลนั้นพบตัวเลขงบประมาณปี 2565 อยู่ที่ 2.03 แสนล้านบาท ถูกปรับลดงบประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ได้งบฯ 2.14 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ถูกปรับลด 5.2%
      อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่า กระทรวงที่อยู่ในโควต้าของพรรคภูมิใจไทย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงกระทรวงที่คนของพรรคร่วมดูแล อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงมหาดไทย งบประมาณปี 2565 ถูกปรับลดทุกกระทรวงเช่นกัน.