เทียบ 'สินเชื่อ' ดอกเบี้ยต่ำ 'ออมสิน' และ 'ธ.ก.ส.' สู้ภัยโควิดต่างกันอย่างไร? พร้อมวิธีลงทะเบียน

เทียบ 'สินเชื่อ' ดอกเบี้ยต่ำ 'ออมสิน' และ 'ธ.ก.ส.' สู้ภัยโควิดต่างกันอย่างไร? พร้อมวิธีลงทะเบียน

เช็คเงื่อนไขการขอ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ตัวช่วยเพิ่มสภาพคล่องสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด" จากธนาคาร "ออมสิน" และ "ธ.ก.ส." พร้อมวิธีลงทะเบียน

หลังจากที่ ครม. มีมติให้ "ออมสิน" และ "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" หรือ "ธ.ก.ส." ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ระลอกใหม่ ช่วงเดือน เม.ย. 64

นอกจากการมาตรการที่ช่วยลดภาระหนี้แล้ว ยังมีมาตรการ "สินเชื่อ" หรือ "เงินกู้" ดอกเบี้ยต่ำ ที่ไม่ต้องค้ำประกัน ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในช่วงวิกฤตินี้ไปได้ 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวมข้อมูลสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก ออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและเลือกเงื่อนไขที่เหมาะกับตัวเองง่ายได้ขึ้น ในกรณีที่ต้องการขอสินเชื่อเหล่านี้

 1. สินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก "ออมสิน" 

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับกลุ่ม "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" "ผู้ประกอบการรายย่อย" และ "ผู้มีรายได้ประจำ" ที่เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

  •  เงื่อนไขสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 จาก "ออมสิน" 

- สินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อปี 

- ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 3 ปี ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

- ระยะเวลาในขอสินเชื่อ 13 พ.ค. - 31 ธ.ค. 64 โดยเปิดให้ขอสินเชื่อเป็น 3 เฟส 

เฟสที่ 1 : เริ่มกู้ได้ 13 พ.ค. 64 สำหรับลูกค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่

เฟสที่ 2 : เริ่มกู้ได้ 20 พ.ค. 64 สำหรับลูกค้าทั่วไป ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีแอพฯ "mymo" ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

เฟสที่ 3 : ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จะแจ้งกำหนดเวลาในระยะต่อไป

ทั้งนี้ สามารถยื่น "กู้เงิน" ได้ทางแอพฯ "MyMo" หรือ "มายโม่" ตามวันที่กำหนดในแต่ละเฟส 

  •  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก ออมสิน  

- มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

- ผู้ประกอบการรายย่อย

- ผู้มีรายได้ประจําของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

162072009862

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสินหมายเลข 1115 

 2. สินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก "ธ.ก.ส." 


"ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" หรือ "ธ.ก.ส." สนับสนุนสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 ซึ่งเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้กับ "เกษตรกร" รายย่อยและลูกจ้างภาคการเกษตร โดยมีรายละเอียดที่ควรรู้ ดังนี้

  •  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก ธ.ก.ส. 

- เป็นเกษตรกรรายย่อย และลูกจ้างภาคการเกษตร

- สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

- มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน 

- ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

  •  เงื่อนไขสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก ธ.ก.ส.  

- วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

- ส่งชำระคืน 3 ปี

- ปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก

- ไม่ต้องใช้หลักประกัน

- ขอสินเชื่อได้ถึง 31 ธ.ค. 64 

  •  วิธีลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก ธ.ก.ส. 

ผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์ขอ "กู้เงิน" ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค. 64 ผ่าน 3 ช่องทาง

1. LINE Official BAAC Family

2. เว็บไซต์ www.baac.or.th 

3. Call Center 02 555 0555