'ม.33เรารักกัน' รับ 2,000 บาท 'เยียวยาโควิด' รอบใหม่ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

'ม.33เรารักกัน' รับ 2,000 บาท 'เยียวยาโควิด' รอบใหม่ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

สรุปเงื่อนไขรับเงิน 2,000 บาท จากมาตรการเยียวยา "ม.33เรารักกัน" รอบ2 ได้เงินเมื่อไหร่ ต้องทำอย่างไรบ้าง

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมาตรการ “ม.33เรารักกัน" เป็นการเติมเงินให้กับผู้ที่ร่วมโครงการเดิมจำนวน 2 สัปดาห์ๆละ 1 พันบาท รวมเป็นยอดละ 2 พันบาทต่อคน โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.. 2564

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ..ที่ผ่านมา นางสาวกุลยา ตันตเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนร่วมโครงการใหม่แต่อย่างใด ในส่วนของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ต้องรอการหลังสรุปรายละเอียดเสนอครม.เร็วๆนี้

  • เงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิม.33เรารักกัน

มาตรการ  “ม.33เรารักกัน" รอบแรก ได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด 4,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

- ผู้มีสัญชาติไทย

- ผู้ที่เป็นผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา 33"

- ไม่มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

- ไม่เป็น "แรงงานต่างด้าว"

- ไม่มี "เงินฝาก" จากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท  เดือนธันวาคม 2563 (คิดรวมเฉพาะ 1.เงินฝากกระแสรายวัน 2. เงินฝากออมทรัพย์ 3. เงินฝากประจำ 4. บัตรเงินฝาก 5. ใบรับฝากเงิน และ 6. ผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใด ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เท่านั้น)

สำหรับรอบสองนั้น สรุปได้ว่าผู้ที่ได้สิทธิม.33 เรารรักกันรอบแรกแล้วจะได้รับเงินอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่อาจจะต้องกดยืนยันสิทธิสำหรับรับเงินรอบใหม่  ส่วนผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ต้องรอสรุปรายละเอียดเร็วๆ นี้ 

  • ได้รับ-ใช้เงินทางไหน? 

.33เรารักกันผู้ที่ได้รับสิทธิเงินจะโอนเข้าแอพฯ "เป๋าตัง"  และสามารถเก็บไว้ใช้ได้เรื่อยๆ หรือจะรวมไว้ใช้ในคราวเดียวก็ได้ แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ จะต้องใช้สิทธิไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด .33 เรารักกัน รอบ 2 ให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 หากถึงวันเวลาที่กำหนดแล้วยังใช้สิทธิไม่หมด จะถูก "ตัดสิทธิ เรารักกัน" โดยอัตโนมัติ