'ยะลา' สั่งห้ามจัดงานเลี้ยง-รื่นเริงทุกประะเภท สกัด 'โควิด'

'ยะลา' สั่งห้ามจัดงานเลี้ยง-รื่นเริงทุกประะเภท สกัด 'โควิด'
5 พฤษภาคม 2564
66

"ยะลา" สั่งคุมเข้มห้ามจัดงานเลี้ยง-รื่นเริงทุกประะเภท สกัด "โควิด" ระบาด ฝ่าฝืนปรับ-จำคุก

วันที่ 5 .. เฟซบุ๊ค "สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา" โพสต์รูปพร้อมเนื้อหาว่า คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 20/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ห้ามไม่ให้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานรื่นเริงต่างๆ ทุกประเภท ห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนทุกประเภท ยกเว้นการจัดกิจกรรมของส่วนราชการ เช่น การจัดประชุม งานรัฐพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัดการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาให้เป็นไปตามข้อสั่งการ มติองค์กรปกครองของศาสนานั้นๆ

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ..2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และหรือมีความผิดต้องรับโทษ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ..2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

162018823768

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง