'ข้อพึงระวัง' สิ่งที่จะเกิดขึ้นในไทยจาก 'โควิด 19' รอบใหม่

'ข้อพึงระวัง' สิ่งที่จะเกิดขึ้นในไทยจาก 'โควิด 19' รอบใหม่

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช เปิด "ข้อพึ่งระวัง" สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจาก "โควิด 19" ระลอกใหม่นี้ "สายพันธุ์ใหม่" ผู้ป่วยหนักมากขึ้น เตียงห้องไอซี บุคลากรทางการแพทย์ ยาจะวิกฤติ

  •  “วัคซีน วินัย รับผิดชอบ” เครื่องมือจัดการ "โควิด 19"

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวประเทศไทยมียุทธศาสตร์จัดการ "โควิด 19" คือ ยุทธศาสตร์ต้นน้ำ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยใหม่ ซึ่งยุทธศาสตร์ต้นน้ำจะสำเร็จได้ ต้องอยู่ที่จิตสำนึก ความรับผิดชอบ วินัย และมาตรการของประเทศ โดยคนไทยทั้งประเทศต้องใส่หน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และควรอยู่บ้าน

ถ้ายุทธศาสตร์ต้นน้ำไม่สำเร็จ ยุทธศาสตร์ปลายน้ำเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต เพิ่มอัตราการกลับบ้าน อัตราการหายก็จะไม่สำเร็จ การติดเชื้อใหม่รอบนี้เกิดจากสถานที่บางที่ไม่ควรไป กิจกรรมบางอย่างไม่ควรจะทำ แต่เมื่อทำไปแล้วก็เกิดปัญหาอย่างเช่นตอนนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาจากนี้เป็นต้นไปทุกคนต้องช่วยกัน 

อย่างไรก็ตาม บทบาทของคนไทยร่วมกันจัดการกับวิกฤติรอบใหม่ ควรเข้าขอรับการตรวจหากสงสัยว่าติดเชื้อโควิด ตามสถานที่ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานการตรวจหาเชื้อ เข้ารับการรักษาหากตรวจพบเชื้อในสถานที่ที่กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัว สังคม เข้ารับการฉีด "วัคซีน"ตามกำหนด ทั้งเพื่อตนเองและประเทศ ทุกคนต้องช่วยกันหยุดโควิด ไม่อยู่ใกล้ชิด ร่วมใช้สิทธิ์ฉีดวัคซีน และหยุดการแอบอ้างบุคคลเพื่อผลประโยชน์แอบแฝง เลิกหลอกคนไทยกันเองทำร้ายกันเอง

วัคซีน คือเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการการแพร่ระบาด การฉีดวัคซีนจะเห็นผลเมื่อประชากรอย่างน้อย 25% ได้รับการฉีดวัคซีน การฉีดได้เร็ว และฉีดได้มาก จึงเป็นสิ่งจำเป็น ยืนยันว่าวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบัน ที่มีการฉีด 1,900 ล้านโดส มีความปลอดภัยสูง รวมถึงวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทย อย่ารีรอที่จะฉีดวัคซีน และควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 4 ประการ คือ บุคคลเสี่ยง สถานที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง และช่วงเวลาเสี่ยงหรือช่วงที่มีการหยุดยาว มีความจำเป็น อยากให้บทเรียนที่ผ่านมาเตือนแก่ทุกคน” ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: กทม. แบ่งกลุ่มผู้ป่วยโควิด 3 ระดับ เข้ารักษาให้เหมาะสมอาการ

                    วิธีการป้องกันการติดเชื้อ 'โควิด 19' ในเด็กและครอบครัว

                    ชัวร์หรือไม่? 'วัคซีนโควิด 19' ยิ่งฉีดเร็ว ฉีดมากควบคุมโรคได้