'หุ้นเงินติดล้อ' 10 เรื่องต้องรู้ก่อนจองซื้อหุ้น IPO 'TIDLOR'

'หุ้นเงินติดล้อ' 10 เรื่องต้องรู้ก่อนจองซื้อหุ้น IPO 'TIDLOR'

เจาะ 10 รายละเอียดที่ต้องรู้ก่อนจองซื้อหุ้น IPO "หุ้นเงินติดล้อ" (TIDLOR) หลังเปิดให้ "นักลงทุนรายย่อย" จองซื้อแบบ "Small lot first" ได้ 22-26 เม.ย. นี้

"หุ้นเงินติดล้อ" หรือ "TIDLOR" หุ้น IPO จาก "บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)" เริ่มเปิดให้จอง "หุ้น IPO" สำหรับนักลงทุน "รายย่อย" ได้ระหว่างวันที่ 22-26 เม.ย. โดยใช้วิธีจองซื้อแบบ "Small lot first" ลักษณะเดียวกับหุ้น IPO ของ "OR" ช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ก่อนจะตัดสินใจจองซื้อหุ้น TIDLOR "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนทำดู 10 รายละเอียดที่ต้องรู้ เกี่ยวกับการเปิดจอง IPO ในครั้งนี้ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ "ลงทุน" 

 1. จำนวนหุ้นที่ IPO 

จำนวนหุ้นที่ IPO จำนวนไม่เกิน 907,428,600 หุ้น คิดเป็น 39.1% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 210,816,700 หุ้น และ
(2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 696,611,900 หุ้น

ทั้งนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 136,114,200 หุ้น (ไม่เกิน 15.0% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด)

 2. ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 

นักลงทุนรายย่อย : วันที่ 22 – 26 เม.ย. 64 

นักลงทุนสถาบัน : วันที่ 28 – 30 เม.ย. 64

 3. ราคาหุ้น 

ราคา IPO 34–36.50 บาท/หุ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 4. ระยะเวลาการเปิดจองซื้อ 

จองซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 22 เม.ย. 64 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 เม.ย. 64 เวลา 16.00 น. 

 5. จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 

ขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และ ทวีคูณครั้งละ 100 หุ้น ยกตัวอย่างเช่น 1,100, 1,200, 1,300 .. หุ้น

 6. ราคาที่จองซื้อ 

ชำระค่าจองซื้อ ที่ราคาสูงสุดก่อน ที่ราคา 36.50 บาทต่อหุ้น หรือ คิดเป็นมูลค่าขั้นต่ำ 36,500 บาทในการจอง IPO 

 7. การคืนเงิน 

หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคา 36.50 บาท หรือได้รับหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองไป ทางธนาคารที่ท่านได้ทำการจองจะ คืนเงินส่วนต่างอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (กรณีรับเงินเข้าบัญชี) และวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (วันส่งออกเช็คกรณีรับเป็นเช็ค)

 8. วิธีการจัดสรรหุ้นสำหรับผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป  

จัดสรรโดยระบบคอมพิวเตอร์ของ Settrade ด้วยวิธี “Small Lot First”  โดยจะ ประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 ผ่านทาง https://www.settrade.com

 9. วันเข้าเทรด 

เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก ภายในเดือน พ.ค. 64

 10. ช่องทางการจองซื้อ 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิกที่นี่

- ธนาคารกสิกรไทย หรือ คลิกที่นี่ 

- บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี คลิกที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หลักทรัพย์บัวหลวง