วิธีจองซื้อหุ้นไอพีโอ 'เงินติดล้อ' (TIDLOR) แบบ 'Small Lot First' 22 เม.ย. ต้องทำอย่างไร?

วิธีจองซื้อหุ้นไอพีโอ 'เงินติดล้อ' (TIDLOR) แบบ 'Small Lot First' 22 เม.ย. ต้องทำอย่างไร?
13 เมษายน 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
20,293

ส่องรายละเอียด "เงินติดล้อ IPO" 22-26 เม.ย. พร้อมเปิดขั้นตอนสำหรับคนอยากจองซื้อหุ้น "TIDLOR" ทั้งจำนวนเงินขั้นต่ำ ช่องทางการจองซื้อ และวิธีการจองซื้อแบบ "Small Lot First"

"เงินติดล้อ" หรือ "บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)" เล็งขาย "หุ้น IPO" ระหว่างวันที่ 22-26 เม.ย. โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า "TIDLOR"

  •  อยากจองซื้อหุ้น IPO เงินติดล้อ ต้องมีเงินขั้นต่ำเท่าไร ? 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จ่อเปิดให้ นักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้นผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้วิธีกระจายหุ้นให้รายย่อยแบบ "Small Lot First" ตามหุ้นมหาชน "OR"

ซึ่ง TIDLOR มีการกำหนดขั้นต่ำในการซื้อ 1,000 หุ้น คาดราคาขาย 36.50 บาทต่อหุ้น นั่นหมายความว่านักลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 36,500 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นที่จองซื้อต่อหนึ่งใบจอง

  •  Small Lot First คืออะไร ? 

"Small Lot First" คือรูปแบบในการจัดสรรหุ้นแบบทยอยจัดสรรเป็นรอบๆ เวียนจนครบจำนวนผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นแบบเดียวกับการจองซื้อหุ้น IPO ของ "OR" (บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เมื่อช่วงต้นปี 2564 

ซึ่งการจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First ของ "เงินติดล้อ" ครั้งนี้ ในรอบแรกเป็นจำนวนขั้นต่ำที่ 1,000 หุ้น จากนั้นจะได้รับการจัดสรรเพิ่มรอบละ 100 หุ้นต่อราย ไปเรื่อยๆ จนกว่าจำนวนหุ้นเบื้องต้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยจะครบตามจำนวนที่กำหนด 

แต่ถ้ามีผู้สนใจจองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมาก จนจัดสรรไม่พอในรอบแรก ระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มผู้ได้รับการจัดสรร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ส่อง IPO 'เงินติดล้อ' รายได้-กำไรเท่าไหร่ ราคาหุ้นแพงไหม?  

เปิดรายชื่อ 32 กองทุนจ่อซื้อหุ้น IPO 'เงินติดล้อ'

  •  วิธีการจองซื้อหุ้น IPO เงินติดล้อ "TIDLOR" 

นักลงทุนรายย่อยที่สนใจ สามารถจองซื้อหุ้น TIDLOR ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 เม.ย. 64 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 เม.ย. 64 ผ่านช่องทางออนไลน์ตามเวลา วิธีการและเงื่อนไขที่ตัวแทนแต่ละรายกำหนดของตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย ได้แก่ 

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 (รวมเสาร์-อาทิตย์)

161829882086

สามารถจองซื้อได้ผ่าน Krungsri Mobile Application (KMA) ดาวน์โหลดหรืออัพเดทเวอร์ชันลงทะเบียน จากนั้นเลือกรายการ ตราสารหนี้/ตราสารทุน และเลือก จองซื้อหลักทรัพย์ "TIDLOR" เพื่อทำการจองซื้อ

หมายเหตุ: สำหรับชาวต่างชาติ นิติบุคคลและผู้เยาว์ กรุณาติดต่อสาขาธนาคารกรุงศรีฯ เพื่อยื่นใบจองซื้อตามวัน/เวลาทำการของสาขา

รายละเอียดการจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิกที่นี่

 2. ธนาคารกสิกรไทย 

เปิดจองซื้อ และรับหนังสือชี้ชวนตั้งแต่ 9.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของที่ 26 เมษายน 2564

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทย หรือ คลิกที่นี่ 

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ จะมีการรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะ 3 กรณีต่อไปนี้เท่านั้น 

1) ผู้จองซื้อที่เป็นผู้เยาว์

2) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

รายละเอียดการจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่

 3. บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กรุงศรี จำกัด (สำหรับลูกค้าของ บล.กรุงศรี เท่านั้น) 

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ของวันที่ 22 เม.ย. 64 - เวลา 16:00 น. ของวันที่ 26 เม.ย. 64

161829873438

รายละเอียดการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี คลิกที่นี่

ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง