รวมวิธีรักษาโควิด ตามอาการ

รวมวิธีรักษาโควิด ตามอาการ
20 เมษายน 2564
3,692

รัฐบาล ประชาสัมพันธ์ เปิดสายด่วนโควิด-19 เฉพาะกิจ 1668 ผู้ที่ตรวจยืนยันแล้วว่า ติดโควิด-19 ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการดูแลรักษาใน รพ.ในพื้นที่และปริมณฑล

วันนี้กรุงเทพธุรกิจจะมาแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนใครที่ทราบผลว่าติด COVID-19 แล้ว แต่ไม่สามารถหารพ. ได้ แนะนำให้เข้าไปเช็คสถานที่ใน Hospitel สำหรับผู้ป่วยโควิด เพื่อพักรักษาและ เฝ้าระวังอาการ

สนใจประกันโควิด คลิกที่นี่!!

อาการที่เข้าเกณฑ์การตรวจหาเชื้อ

โดยปกติแล้วอาการของโควิด-19 จะมีดังนี้

 • มีประวัติไข้หรืออุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • มีน้ำมูก
 • ไม่สามารถได้กลิ่น
 • ลิ้นไม่สามารถรับรส
 • หายใจเร็ว หรือหายใจลำบาก

ซึ่งกรมการแพทย์ได้เพิ่มอาการ

 • ตาแดง 
 • ผื่น 
 • ถ่ายเหลว 

เข้ามาในอาการของโควิด-19 รอบล่าสุดอีกด้วย

และหากมี “ประวัติเสี่ยง” ในช่วง 14 วันก่อนวันเริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • เดินทางไปยัง มาจาก หรืออยู่อาศัยในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 1 เดือน ย้อนหลังนับจากวันที่ออกจากพื้นที่นั้น
 • สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
 • ไปสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เช่น สถานบันเทิง ตลาดนัด ห้าง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนย้อนหลัง แพทย์จะพิจารณาส่งตรวจหาเชื้อทันที

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ยาที่ใช้ในการรักษา

ปัจจุบันโควิด-19 ยังไม่มียารักษาเฉพาะ แต่มีการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วย 744 ราย พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ลดความรุนแรงคือ การได้รับยาฟาวิพิราเวียร์เร็วภายใน 4 วันตั้งแต่เริ่มมีอาการ 

แบ่งกลุ่มตามอาการได้เป็น 4 กรณี 

1. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไม่มีอาการ 

 • แนะนำให้นอนโรงพยาบาล หรือในสถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ หากมีอาการปรากฏขึ้นมาให้ตรวจวินิจฉัย และรักษาตามสาเหตุ
 • ให้ดูแลรักษาตามดุลยพินิจของแพทย์ ไม่ให้ยาต้านไวรัส เนื่องจากส่วนมากหายได้เองและอาจได้รับผลข้างเคียงจากยา

2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญ 

 • ดูแลรักษาตามอาการ ส่วนมากหายได้เอง
 • แนะนำให้นอนโรงพยาบาล หรือในสถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่เริ่มมีอาการ หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น ไม่มีไข้ หรือไม่มีอาการอื่น ๆ อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง 
 • รับยาต้านไวรัส (ตามดุลยพินิจของแพทย์)

3. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ หรือผู้ป่วยที่มีปอดบวมเล็กน้อย รวมถึงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม. เป็นต้น

 • แนะนำให้นอนโรงพยาบาล อย่างน้อย 14 วัน หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น
 • รับยาต้านไวรัสระยะเวลา 5-10 วัน ขึ้นกับอาการตามความเหมาะสม หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

4. ผู้ป่วยยืนยันที่มีปอดบวม หรือมีภาวะออกซิเจนต่ำ 

 • รับยาต้านไวรัสเป็นเวลา 5-10 วัน ขึ้นกับอาการ
 • อาจได้รับ lopinavir/ritonavir (ยาต้านไวรัส HIV) 5-10 วัน ร่วมด้วย (ตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • รับคอร์ติโคสเตียรอยด์

โดยสรุป ผู้ป่วยโควิด-19 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามความรุนแรง 

กลุ่มที่ 1-2 สามารถหายได้เอง รักษาตามอาการ แยกตัวจนครบ 14 วันหลังจากวันเริ่มมีอาการ 

ส่วนกลุ่มที่ 3-4 ที่มีโรคประจำตัว หรืออาการรุนแรง จะได้รับยาต้านไวรัสเป็นระยะเวลา 5-10 วัน แยกตัวจนครบ 14 วัน และไม่มีอาการแล้ว 1-2 วัน

เพิ่มเติม สำหรับใครที่เป็นโควิดปอดอักเสบ การนอนคว่ำ (Early Prone) ทำให้ช่วยเพิ่มการแลกเปลี่ยนแก๊ส และเพิ่มออกซิเจนได้ ซึ่งสามารถทำตามได้ดังรูป161891018450

161891044538ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการแพทย์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง