‘เราชนะ’ 2.4 ล้านคน เช็ค! ตกลงมีใครได้บ้าง?

‘เราชนะ’ 2.4 ล้านคน เช็ค! ตกลงมีใครได้บ้าง?

เกาะติดมาตรการ "เราชนะ" คลังขออนุมัติงบเพิ่มสำหรับ 2.4 ล้านคน สรุปแล้ว มีใครจะได้ 7,000 บาท บ้าง?

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดมากขึ้นในขณะนี้ จากคลัสเตอร์สถานบันเทิง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ทำให้วันนี้ (20 เมษายน 2564) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ "เราชนะ" ดังนี้

1.ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้สิทธิตามโครงการเราชนะ จากเดิมไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ไปเป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2.ขยายกลุ่มเป้าหมาย จากเดิมกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 243,242 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าจะมีจำนวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านคน และกรอบวงเงินเพิ่มขึ้นอีก 3,042 ล้านบาท  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

ด้าน นางสาวกุลยา​ ตันติเตมิท​ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ​เปิดเผยว่า เดิมเราคาดการณ์จำนวนผู้ใช้สิทธิเราชนะที่ประมาณ​ 31​ ล้านคน​ แต่ขณะนี้​มีผู้ใช้สิทธิมากกว่านั้น เราคาดว่า​จะเพิ่มเป็น​ 33​ ล้านคน​ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินเพื่อรองรับการใช้จ่ายดังกล่าว

จึงสรุปได้ว่า งบประมาณ "เราชนะ" ที่กระทรวงการคลังยื่นเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมราว 3 พันล้านบาทนั้น คือ กลุ่มผู้มีสิทธิ "เราชนะ" เดิมที่ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนทั้งหมดถือว่า เกินไปจากจำนวนที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงการคลัง จึงต้องยื่นเรื่องของบประมาณเพิ่มเติม 

   

  • คุณสมบัติผู้มีสิทธิโครงการเราชนะ

ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไข "คุณสมบัติผู้มีสิทธิโครงการเราชนะ" รับเงินเยียวยา 7,000 บาทต่อคน ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ มีคุณสมบัติดังนี้

161890764711

1.มีสัญชาติไทย

2.อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่  19 มกราคม 2564 ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระบุไว้ ซึ่งในส่วนนี้อาจต้องติดตามโครงการต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่)

3.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

4.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

5.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

6.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

นอกจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ยังกล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นั้น​ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณา​ ซึ่งจะดำเนินการหลังสิ้นสุดโครงการเราชนะแล้ว​ อาจจะเป็นโครงการที่เคยดำเนินการไปแล้วในระยะที่ผ่านมา และจะมีโครงการใหม่เพิ่มเติมด้วย

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 เมษายน 2564 ถึงโครงการเราชนะว่า นอกจากนี้ได้มีการกำหนดแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลการ "ทบทวนสิทธิ" ที่อาจจะมีการคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว โดยให้ สสค.แจ้งโดยตรงไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น คลังจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรืออำเภอ โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าบุคคลนั้นๆ มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการเราชนะ ก็สามารถดำเนินการคืนสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวได้