อย่าหาทำ! ถ้าไม่อยากผิด 4 กฎหมายควบคุม ‘โควิด-19’

อย่าหาทำ! ถ้าไม่อยากผิด 4 กฎหมายควบคุม ‘โควิด-19’
20 เมษายน 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
5,998

เปิดกฎหมายควบคุม "โควิด-19" เช็คให้ดี มีเรื่องไหนบ้าง ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดต่อ "กฎหมายควบคุมโควิด-19" ซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องรับโทษทั้งจำทั้งปรับ

กระแสข่าวปลอมเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิด ป้องกันความตื่นตระหนก และง่ายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รัฐจึงออกมาตรการบังคับใช้ "กฎหมายควบคุมโรคระบาดโควิด-19"

โดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้สรุปมาตรการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ มาให้ทราบ 4 ข้อ ได้แก่ 

1. กรณีโรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธผู้ติดเชื้อ 

จากข้อกำหนดที่ระบุว่าสถานพยาบาลต้องช่วยเหลือเยียวยา รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อให้พ้นจากอันตราย 

ถ้าในกรณีฝ่าฝืนไม่ช่วยเหลือเยียวยา หรือรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 33/1, 36 ,66 สถานพยาบาล .. 2541 

รวมถึงอาจถูกสั่งให้ระงับ/ปฏิบัติให้ถูกต้อง/ปิดกิจการ ตามมาตรา 48, 50 พรบ. สถานพยาบาล .. 2541

2. กรณีไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ เมื่อพบผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อ 

กรณีที่พบผู้ติดเชื้อ/สงสัยว่าติดเชื้อ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในสังกัดส่วนกลาง หรือในพื้นที่ ภายใน 3 ชม. 

หากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือปกปิดไม่แจ้งข้อมูล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 ตามมาตรา31, 50 พรบ. โรคติดต่อ .. 2558

161890641850

3. กรณีฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งของครธกรรมการโรคติดต่อจังหวัด, กทม. 

กรณีฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของครธกรรมการโรคติดต่อจังหวัด, กทม. ต้องพิจารณาว่าเป็นการออกประกาศ/คำสั่ง โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.การบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากผิดตามกฎหมายฉบับใดก็ให้รับโทษตามนั้น

4. กรณีปิดบังข้อมูล หรือ timeline 

ในการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสโรค ต้องแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อเช่น ประวัติการเดินทาง การทำงาน การสัมผัสผู้ติดเชื้อ พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

หากฝ่าฝืนแจ้งข้อความอันเป็นเท็จที่ทำให้เกิดความเสียหาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 137  ประมวลกฎหมายอาญา 

หากฝ่าฝืนไม่เอื้ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามาตรา 34, 36, 55, พรบ.โรคติดต่อ .. 2558 

---------------------------

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง