5 อันดับ ‘ดอกเบี้ย’ เงินฝากสูงสุด

5 อันดับ ‘ดอกเบี้ย’ เงินฝากสูงสุด

เปิด 5 อันดับ แบงก์ที่ให้อัตร ‘ดอกเบี้ย’เงินฝากสูงสุด พบ ออมทรัพย์ แบงก์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ทิสโก้ครองแชมป์ ที่ 2% ถัดมาคือ ไอซีบีซีที่ 1.10% และไทยเครดิต ที่ 0.40% ส่วนฝากประจำ 5แบงก์ครองตำแหน่งให้ ‘ดอกเบี้ย’สูงสุด อันดับแรก ไทยเครดิต ครองแชมป์

161802650537          ภายใต้ดอกเบี้ยต่ำเรี้ยดิน สำหรับคนที่อยากฝากเงินแบงก์ ก็ต้องคิดแล้วคิดอีก เวลาเลือกฝากเงิน ว่าจะฝากที่ไหนฝากอย่างไรที่จะให้ผลตอบแทนหรือรีเทิร์นที่ดีที่สุด ฝากเงิน แบงก์ไหนดีกว่ากัน วันนี้กรุงเทพธุรกิจรวบรวม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาให้คัดสรรกันแล้ว แบบละเอียดยิบ

       ทั้ง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ในระบบ  โดยจากข้อมูล วันที่ 2 เม.. 2564 พบว่า การให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นมีหลายประเภท ทั้งออมทรัพย์ ประจำ

     โดยหากแยกรายหมวด เริ่มที่ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับแบงก์ที่ดอกเบี้ยดีที่สุด หรือให้มากที่สุดในตลาด จากข้อมูล ธปท. คือ ธนาคารทิสโก้ (TISCO) ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุดถึง 2% รองลงมาคือธนาคารไอซีบีซี (ICBC) ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดที่ 1.10% และอันดับสาม คือ ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสุงสุดถึง 0.40%

      ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของ 5 แบงก์ใหญ่อยู่ที่ 0.25% เท่ากัน แต่หากดูค่าเฉลี่ยอัตรดอกเบี้ยเงิฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศก็พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 0.125%-2.0%

161802661268 5อันดับเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด

      แต่หากดูอัตราเงินฝาก ประจำ ทั้ง 3-24 เดือน พบว่า แบงก์ที่ให้อัตราดอกเบี้ย’ เงินฝากประจำสูงสุด 5 อันดับแรกหลักๆอยู่ที่ 5 แบงก์

     อันดับแรก สำหรับแบงก์ที่ให้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด ประเภท 3 เดือน ได้แก่ ไทยเครดิต ที่ให้ผลตอบแทนถึง 1% ซึ่งถือว่าค่อนข้างมากกว่า2-3เท่าตัว หากเทียบกับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ออมทรัพย์ที่ให้ในปัจจุบัน

       ถัดมาคือ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ให้ผลตอบแทนถึง 0.85% และไอซีบีซี 0.80% ทิสโก้ 0.75% และสุดท้ายคือ เกียรตินาคินภัทรให้ที่ 0.50-0.70%

        หากดูเงินฝากยาวขึ้น เช่น เงินฝากประจำ 12 เดือน พบว่า แบงก์ที่ให้อัตรดอกเบี้ยสูงสุดไทยเครดิตก็ยังให้ผลตอบแทนอันดับหนึ่งที่ 1.45-1.50% ถัดมาคือ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ 1.050% ไอซีบีซี และทิสโก้ให้ที่ 1% และเกียรตินาคินที่ 0.80-1.0%

      สุดท้ายคือเงินฝากประจำ 24 เดือน ปัจจุบันไทยเครดิตให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ 1.10% ไอซีบีซี ที่ 1.050% ทิสโก้ 1.10% และเกียรตินาคินภัทร ที่ 0.85-1.0%