ดีป้าจับมือแอสตร้าเซนเนก้าดันดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย

ดีป้าจับมือแอสตร้าเซนเนก้าดันดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย
1 เมษายน 2564 | โดย ปานฉัตร สินสุข
128

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Supporting and Promoting Healthcare Technology Development in Thailand” เพื่อส่งเสริมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการด้านสาธารณสุข

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า “ภารกิจสำคัญของ ดีป้า คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างรอบด้าน รวมถึงการส่งเสริมให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ของไทยได้มีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากดิจิทัลสตาร์ทอัพถือเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญสำหรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดีป้าจึงมุ่งส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง

โดยความร่วมมือกับ แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Technology) ในการช่วยอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ่งเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ มีส่วนผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ให้แก่ประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับแผนการการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”
ภญ.พิธพร โชติกนกรัตน์ Head of Market Access and Government Affairs บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับดีป้าส่งเสริมกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนาประเทศ ดีป้า มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน โดยความร่วมมือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ”

โครงการแรกจากความร่วมดังกล่าว คือ การแข่งขันเสนอไอเดียชิงทุนพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดผ่านโครงการ “Healthcare Through Innovation” ภายใต้แนวคิด “ดูแลสุขภาพแบบก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” ซึ่งได้ประกาศผู้ชนะเลิศ คือ บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันมูลค่าสูงสุดถึง 600,000 บาท และร่วมงานกับบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำ เพื่อเรียนรู้ เข้าถึงข้อมูล และเทรนด์ในอุตสาหกรรมยาและชีวเภสัชภัณฑ์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง