ประกาศราคาแร่ (4 มี.ค.64)

ประกาศราคาแร่ (4 มี.ค.64)
4 มีนาคม 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
62

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564

                                                                  (บาท / หน่วย)


1.ดีบุก                                      เมตริกตันละ       742,280.00

2.ตะกั่ว                                     เมตริกตันละ         61,800.00

3.สังกะสี                                   เมตริกตันละ         84,410.00

4.ทองคำ                                   กรัมละ                 1,667.02

5.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์          เมตริกตันละ        463,200.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 4 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง