การเงิน

AAV - ซื้อ

ผลประกอบการ 4Q63: ผลขาดทุนจากธุรกิจหลักต่ำกว่าคาด

Event

ผลประกอบการ 4Q63 และงดจ่ายเงินปันผลงวดปี 2563

lmpact

AAV มีผลขาดทุนสุทธิใน 4Q63 ตามคาด

AAV ขาดทุนสุทธิ 1.11 พันล้านบาทใน 4Q63 (จากที่เราคาดว่าจะขาดทุนสุทธิแค่ 208 ล้านบาท และ consensus ที่คาดว่าจะขาดทุนสุทธิ 334 ล้านบาท) ดีขึ้น QoQ จากที่ขาดทุนสุทธิถึง 1.84 พันล้านบาทใน 3Q63 แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ (ส่วนใหญ่มาจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธ์ิในการใช้ทรัพย์สิน 610 ล้านบาท) ผลขาดทุนปกติใน 4Q63 จะอยู่ที่ 504 ล้านบาท ดีขึ้นจากที่ขาดทุนปกติถึง 994 ล้านบาทใน 3Q63 โดยรวมแล้ว AAV ขาดทุนสุทธิ 4.76 พันล้านบาทในปี 2563 ใกล้เคียงกับประมาณการของเราที่ 4.93 พันล้านบาท ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลักของ AAV จะถูกระทบจาก
COVID-19 มาตั้งแต่ 2Q63 แต่ผลการดำเนินงานใน 2H63 ถือว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลขาดทุนน้อยลง QoQ จากการกลับมาเปิดบริการเที่ยวบินในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศยังคงปิดยาวมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว ทั้งนี้ ใน 4Q63 AAV มีผู้โดยสาร 2.81 ล้านคน (-48.2% YoY, +50.8% QoQ) และทำการบิน 21,153 เที่ยว (-39.1% YoY, +35.5% QoQ) โดย Load factor จากเครื่องบินที่มีการใช้งานอยู่ที่ 74% (-12ppts YoY, +9ppts QoQ) โดยมียอดขายใน 4Q63 อยู่ที่ 3.43 พันล้านบาท (-65.7% YoY, +61.8% QoQ) ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ -32.3% จาก 6.0% ใน 4Q62 และ-106.0% ใน 3Q63 ส่วนค่าตั๋วเฉลี่ยใน 4Q20 ยังอ่อนแออยู่ที่ 1,023 บาท (-32.2% YoY, +2.7% QoQ)

คงประมาณการปี 2564 เอาไว้เท่าเดิม โดยคาดว่าจะยังคงขาดทุนสุทธิ

สำหรับแนวโน้มใน 1H64 เราไม่คิดว่าผลการดำเนินงานจะดีขึ้นมากนัก เพราะน่าจะกลับมาเปิดบริการเที่ยวบินระหว่างประเทศใน 2H64 ซึ่งหมายความว่าผลประกอบการของ AAV จะยังคงมีผลขาดทุนสุทธิต่อไปก่อนที่จะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 4Q ซึ่งเมื่ออิงตามประมาณการปี 2564 ของเรา AAV จะขาดทุน
สุทธิลดลงเหลือ 1.13 พันล้านบาทในปี 2564F สะท้อนแนวโน้มที่ดีขึ้น YoY เนื่องจาก i) การลดต้นทุน ii) การกลับมาเปิดพรมแดน (ทำให้การแข่งขันด้านราคาลดลง) iii) มีการนำวัคซีนออกมาใช้ในวงกว้าง iv) ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ และ v) การควบรวมในธุรกิจการบิน

Valuation & action

โดยรวมแล้ว เรายังคงชอบ AAV ในแง่ของ i) ส่วนแบ่งตลาดที่แข็งแกร่ง และ ii) สถานะทางการเงิน เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายปี 2564 ที่ 3.25 บาท (อิงจาก P/BV ที่ 0.9x เท่ากับ -0.5 S.D.)

Risks

COVID-19 ระบาด, เศรษฐกิจถดถอย, ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองรอบใหม่ของไทย, เกิดเหตุก่อการร้ายครั้งใหญ่.