'มาฆบูชา' 2564 'วันพระใหญ่' ฟังธรรมแล้วได้บุญหนักจริงหรือ?

'มาฆบูชา' 2564 'วันพระใหญ่' ฟังธรรมแล้วได้บุญหนักจริงหรือ?
26 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
17,969

"มาฆบูชา" ไขข้อข้องใจ การฟังพระธรรมเทศนาใน "วันพระใหญ่" จะทำให้ได้รับบุญหนัก อานิสงส์แรง จริงหรือ? มาหาคำตอบไปพร้อมกัน

มาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 26 ก.พ. 64 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมร่วมกิจกรรมสืบสานตามประเพณี ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร ไหว้พระ เวียนเทียน นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ นั่นคือ "ฟังพระธรรมเทศนา" โดยตามความเชื่อของชาวพุทธนิกายเถรวาท ว่ากันว่าหากฟังธรรมในวันพระใหญ่จะทำให้ตัวเองได้ "บุญกุศล" มหาศาล

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? และมีข้อปฏิบัติในการฟังธรรมอย่างไรบ้าง? กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ชวนมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

  • คำว่า "บุญกุศล" จริงๆ แล้วหมายถึงอะไร?

ความหมายของคำว่า "บุญกุศล" โดยทั่วไป หมายถึง การกระทำความดี มาจากภาษาบาลีว่า "ปุญญะ" แปลว่า เครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์

ดังนั้นการสร้าง "บุญ" จึงเปรียบเสมือนการสร้างเครื่องกำจัด "กิเลส" ให้ออกไปจากจิตใจของคนเรา บุญจะช่วยให้ลด ละ เลิกความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความมีจิตใจคับแคบ อันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆ นานา และช่วยให้ใจเป็นอิสระ พร้อมจะก้าวไปสู่การทำคุณงามความดีในขั้นต่อไป เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจ มีความสุขสงบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

161416755417

  • ฟังธรรมในวัน "มาฆบูชา" ได้บุญหนักจริงหรือ?

มีข้อมูลจาก ธัมมัสสวนสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ 22 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก - ฉักกนิบาต ข้อ 202 ระบุไว้ว่า การฟังธรรมแล้วจะได้บุญนั้น ธรรมะที่ฟังจะต้องเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า และต้องตั้งใจฟังและพยายามทำความเข้าใจ จึงจะได้บุญ โดยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึง "อานิสงส์ของการฟังธรรม" เอาไว้ ดังนี้ 

 1. ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง

 2. สิ่งที่เคยฟังมาแล้ว หากยังไม่เข้าใจก็จะเข้าใจยิ่งขึ้น

 3. บรรเทาความสงสัยได้

 4. ทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง

 5. ทำให้จิตผ่องใส

การฟังธรรมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะคนในสมัยพุทธกาลจำนวนมาก สามารถ "บรรลุโสดาบัน" ได้ด้วยการฟังธรรมเพียงเท่านั้น การฟังธรรมจึงเป็นเครื่องมือที่ขัดเกลาจิตใจได้ดีมากอย่างหนึ่ง

161416755042

  • วิธี "ฟังธรรม" ที่ถูกต้อง ทำแบบนี้!

การฟังธรรมใน "วันมาฆบูชา" เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตัว ดังนี้

1. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนฟังธรรม

ก่อนจะไปฟังธรรม ต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส มีสมาธิและสงบนิ่งพร้อมฟังธรรมะ มีความศรัทธาและเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษ และสนใจที่จะอยากฟังธรรมะจริงๆ หากฟังแบบไม่มีศีล ไม่มีสมาธิหรือไม่ได้ตั้งใจฟัง ฟังไปได้ 2-3 วินาทีก็คิดไปเรื่องอื่นแล้ว แบบนี้ก็จะไม่ เข้าใจธรรมะได้ถ่องแท้ 

2. ฟังธรรมตามกาล

คำนี้มาจากมงคลชีวิตที่ 26 นั่นคือ เมื่อมีโอกาส เวลา ในวันสำคัญต่างๆ ดังเช่น วันมาฆบูชา ที่จะถึงนี้ ก็ควรที่จะไปฟังธรรม เพื่อรับฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของหลักธรรมนั้นๆ และนำมาใช้กับชีวิตเรา เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงในพระบาลีซึ่งตรัสไว้ว่า..  

"กาเลนะ ธัมมัสสวนัง เอตัมมัง กลมุตตมัง" แปลว่าการฟังธรรมตามกาล ตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะการฟังธรรมสามารถทำให้ผู้ฟังบรรลุธรรมได้

3. เป็นผู้ฟังที่ดี

นอกจากนี้ คุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดี ก็เป็นอีกองค์ประกอบที่จะทำให้ได้บุญหนักหรือได้อานิสงส์แรง โดยควรปฏิบัติตัวและปรับมุมมองต่อการฟังพระธรรมเทศนา คือ ไม่ดูแคลนในหัวข้อธรรมว่าง่ายเกินไป / ไม่ดูแคลนในความรู้ความสามารถของผู้แสดงธรรม / ไม่ดูแคลนในตัวเองว่าโง่ / ตั้งใจฟังธรรม พิจารณา และนำไปปฏิบัติจริง

161416838540

4. อานิสงส์ของการฟังธรรมตามกาล

พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมตามกาล อย่างเช่นการฟังธรรมในวันมาฆบูชาไว้ 5 ประการ คือ ได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่, ได้ทบทวนความรู้เดิม, ได้ปลดเปลื้องความสงสัยเสียได้, ได้ปรับความเห็นให้ตรงตามจริง และ ได้ฝึกอบรมจิตใจให้สูงขึ้น

5. ฟังธรรมช่วยเสริมมงคลชีวิต

การฟังธรรมถือเป็นการน้อมรับสิริมงคลเข้าสู่ชีวิตของผู้ฟังเอง เป็นเครื่องมือที่ขัดเกลาจิตใจได้อย่างดี คนชั่วเลิกทำชั่วก็เพราะได้ฟังธรรม คนดีทำดีมากขึ้นก็เพราะได้ฟังธรรม สำหรับใครที่ไม่ยอมฟังธรรมก็จะพลาดโอกาสอย่างหนึ่งที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีขึ้น นอกจากการฟังธรรมโดยตรงแล้ว การอ่านหนังสือธรรมะหรือพระไตรปิฎกก็สามารถพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นได้เช่นกัน

---------------------------

อ้างอิง: 

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. ๙)เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๔

kammatthana.com

palipage.com/watam

haijai.com

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง