"วันชัย" คาด "ส.ว." ไม่ได้เลือก กสทช. หลัง กรรมการสอบประวัติขยายเวลาทำงาน

22 กุมภาพันธ์ 2564
177

วุฒิสภา อนุญาตขยายเวลาสอบประวัติ 14คนที่เสนอเป็น กสทช.​ ไป 8 วัน คาดเลือกไม่ทันสมัยนี้

        ผู้สื่อข่าวรายงานที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาอนุญาตให้ กรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มี พล.อ.ทวีป เนตรนิยม ส.ว. เป็นประธาน ขยายเวลาการทำงาน ต่อไป 8 วัน จากที่จะครบกำหนดการทำงาน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
        ทั้งนี้ก่อนที่วุฒิสภาจะเห็นชอบ  พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. อภิปรายตั้งข้อสังเกตว่าขอเตือนไปยังผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับวุฒิสภา ต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับวาระการประชุมวุฒิสภา ให้รับฟังการท้วงติงของสมาชิก และเปิดใจรับฟัง อย่าเอาแต่ใจ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของวุฒิสภา ทั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นรอบที่ 2 อย่างไรก็ดี ส.ว. ชุดปัจจุัน​มีหน้าที่โดยตรงเพื่อรักษาประโยชน์ ไม่ใช่ทำงานทางการเมืองหรือรักษาประโยชน์ของกลุ่มหรือพวกพ้องใด
        ทั้งนี้นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า กรณีการขยายเวลาดังกล่าว วิปวุฒิสภาได้หารือกันอย่างรอบด้าน ทั้งนี้การขยายเวลาดังกล่าว จะทำให้การทำงานของ กรรมการฯ ไม่ทันสมัยประชุมนี้ แต่ในการทำหน้าที่ของวุฒิสภาต่อการให้ความเห็นชอบ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากได้รายชื่อจากคณะกรรมการสรรหาฯ แต่ใน30วันนั้น หมายถึงวันในสมัยประชุม ดังนั้นต้องรอการเปิดสมัยประชุมในเดือนพฤษภาคม 
       เมื่อถามถึงการทำหน้าที่ของส.ว.ต่อกระบวนการให้ความเห็นชอบต้องยุติลงหรือไม่ หากร่างพ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ นายวันชัยกล่าวว่า อาจจะไม่ได้เลือก เพราะตามร่าง พ.ร.บ.กสทช. ที่รอการบังคับใช้ นั้นกำหนดให้สรรหา กสทช.​ชุดใหม่ ตามกฎหมายฉบับใหม่ ภายใน 15 วัน
        “หากกฎหมายใหม่บังคับใช้ในระหว่างที่วุฒิสภาไม่ได้ให้ความเห็นชอบ กระบวนการสรรหาต้องเร่ิมต้นใหม่  ส่วนรายชื่อ 14 คนที่เสนอให้วุฒิสภาลงมตินั้น ยังไม่นับว่าเป็นผู้ได้รับเลือก จึงไม่มีตำแหน่งหรือสถานะใดๆ ตามกฎหมาย และไม่นับเข้าเป้นกรณีที่ในร่างพ.ร.บ.กสทช. ให้ความคุ้มครอง กรรมการกสทช.​ชุดปัจจุบันที่ทำงานไม่ถึง 3 ปี เข้าสู่กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งเป็น กรรมการกสทช.” นายวันชัย กล่าว
         เมื่อถามย้ำว่า ทั้ง 14 คนที่ถูกเสนอชื่อ ถือว่าฟาล์วทั้งหมดใช่หรือไม่ นายวันชัย กล่าวว่า รายชื่อทั้ง 14 คน ยังไม่มีสถานะใดๆ ทั้งสิ้น.
 
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง