ใครเป็นใคร ในคดีอาญา ผู้เสียหายมีสิทธิอะไรบ้าง

ใครเป็นใคร ในคดีอาญา ผู้เสียหายมีสิทธิอะไรบ้าง
17 กุมภาพันธ์ 2564
165

รู้ไว้จะได้ไม่เสียสิทธิ์.. ใครเป็นใคร ในคดีอาญา ผู้เสียหายมีสิทธิอะไรบ้าง

เพจสื่อศาล ของศาลยุติธรรม เผยแพร่บทความ ระบุว่า ใครเป็นใครในคดีอาญา ผู้เสียหายทางคดีอาญา และผู้เสียหายมีสิทธิอะไรบ้าง
"ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (4) หมายถึง "บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่ง..."
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
1. มีการกระทำความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่งขึ้น
2. เป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดนั้น
3. ไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
ผู้เสียหายมีสิทธิอะไรบ้าง
• สิทธิร้องทุกข์และถอนคำร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ
• สิทธิในการฟ้องคดีอาญาและถอนฟ้องคดีอาญา
• สิทธิในการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
• สิทธิในการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
• สิทธิที่จะยื่นคำร้องในคดีอาญาที่พนักงานอัยการ
เป็นโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
• สิทธิคัดค้านการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา หรือจำเลยในกรณีที่ศาลรับฟ้องแล้ว
• สิทธิที่จะไม่ต้องตอบคำถามโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งอาจทำให้ผู้เสียหายในฐานะพยานถูกฟ้องคดีอาญา
• สิทธิในการรับรู้ความคืบหน้าของคดีและผลของคำพิพากษา
• สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลใจต่อศาล
• สิทธิขอให้ศาลตั้งทนายความให้
• สิทธิขอให้จัดให้มีการยืนยันหรือชี้ตัวผู้กระทำผิดในสถานที่
ที่เหมาะสมและมิให้ผู้เสียหายถูกมองเห็น
• สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอม ข้อพิพาทเพื่อเยียวยาค่าเสียหาย
• อื่น ๆ

161354643665

อ้างอิง - https://www.facebook.com/pr.coj/ , http://www.coj.go.th/ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: