เปิดแล้ว! 'สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน' จาก 'ออมสิน' เช็คเงื่อนไข และวิธีลงทะเบียนที่นี่

เปิดแล้ว! 'สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน' จาก 'ออมสิน' เช็คเงื่อนไข และวิธีลงทะเบียนที่นี่
18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
21,217

วิธีลงทะเบียน "สินเชื่อ" โครงการ "SMEs มีที่ มีเงิน" จากธนาคาร "ออมสิน" สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยว ทั้งบุคคลและนิติบุคคล วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท

ข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการ "เอสเอ็มอี" (SMEs) ในภาค "ธุรกิจท่องเที่ยว" และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Supply Chain) หลังคณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาการให้สินเชื่อ "SMEs มีที่ มีเงิน" ของธนาคาร "ออมสิน" โดยเริ่มเปิดให้ "ลงทะเบียนขอสินเชื่อ" ได้ตั้งแต่วันที่ 18 .. 64  ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.. 64 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท

ก่อนไปขอสินเชื่อ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนไปทำความเข้าใจเงื่อนไข และรายละเอียดของโครงการ ตลอดวิธีการลงทะเบียนขอสินเชื่อ ที่ช่วยให้สามารถให้ดำเนินการ "ขอกู้" ได้ง่ายขึ้น

  •  ใครขอสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงินของธนาคาร "ออมสิน" ได้บ้าง

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถใช้ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อนำเงินกู้ไปใช้เสริมสภาพคล่องให้กิจการ หรือเพื่อไถ่ถอนที่ดินซึ่งทำสัญญาขายฝากกับเอกชนไว้ในช่วงวันที่ 1 .. – 31 .. 63

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

      1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

      2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยงบการเงินจะต้องมีส่วนทุนเป็นบวก

      3. ต้องประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply chain ของธุรกิจท่องเที่ยว โดยประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี และปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจเป็นปกติอยู่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  เงื่อนไขสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” 

- วงเงินต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1-10 ล้านบาท

กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1-50 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้รวมของงบการเงินปีล่าสุด

- ดอกเบี้ย

ปีที่ 1 : ดอกเบี้ย 0.10% ต่อปี
ปีที่ 2 : ดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี
ปีที่ 3 : ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

- ระยะเวลากู้ 3 ปี

- วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท

- หลักประกันการกู้เงิน ช้ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน และไม่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

1. ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน

2. เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563

  •  วิธีขอสินเชื่อ "SMEs มีที่มีเงิน" จาก "ออมสิน" 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

2. เลือกเมนู "ลงทะเบียน SMEs มีที่มีเงิน สำหรับภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

161361412313

3. อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของสินเชื่อ "SMEs มีที่มีเงิน" ก่อนเลือกยอมรับ และกด "ลงทะเบียน"

161361412468

4. เลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่

161361412460

5. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และกด "ลงทะเบียน"

161361412480

6. รอการติดต่อกลับจาก "ธนาคารออมสิน" ทั้งนี้ การลงทะเบียน เป็นการแจ้งความประสงค์เพื่อขอกู้สินเชื่อเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับสิทธิ์วงเงินโครงการแต่อย่างใด โดยการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ธนาคารออมสิน หมายเลข 1115

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: