รับเงิน 'เราชนะ' เปิด 9 ขั้นตอนติดตั้ง-ลงทะเบียน 'แอพฯ เป๋าตัง' พร้อมวิธีใช้สิทธิ

รับเงิน 'เราชนะ' เปิด 9 ขั้นตอนติดตั้ง-ลงทะเบียน 'แอพฯ เป๋าตัง' พร้อมวิธีใช้สิทธิ

รับเงิน "เราชนะ" เปิด 9 ขั้นตอนติดตั้งแอพฯ "เป๋าตัง" ลงทะเบียน พร้อมวิธีใช้สิทธิ "เราชนะ" สำหรับกลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ผู้มีสิทธิ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" และกลุ่มลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com รับเงินงวดแรก 18 ก.พ.64

"เราชนะ" มาตรการจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาทตลอดมาตรการ โดยการแบ่งจากเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิเราชนะโดยอัตโนมัติ สัปดาห์ละ 675-700 บาทผ่านบัตรคนจน

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้สิทธิ คนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน เมื่อตรวจสอบสิทธิเราชนะและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งทั้งสองกลุ่มเริ่มได้รับเงินเราชนะงวดแรกในวันที่ 18 ก.พ.64 ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยเป็นการแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท และสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64

ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิเราชนะ ผู้ที่ได้สิทธิทั้งในกลุ่มสองและสาม จะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินจากรัฐ และเป็นช่องทางในการนำเงินเยียวยาไปซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการ กับผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการผ่านแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ซึ่งจะต้องกดยืนยันสิทธิในแอพพลิเคชั่นเป๋าตังก่อนด้วย ซึ่งจะเริ่มกดยืนยันสิทธิเราชนะได้วันแรก 18 ก.พ.64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เราชนะ ลงทะเบียนเป๋าตัง ตรวจสอบสถานะเราชนะ

- วิธีติดตั้งและลงทะเบียนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง -

  • 9 ขั้นตอนติดตั้งและลงทะเบียน "แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง" 

1.เปิดแอพพลิเคชั่น APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store ซึ่งสามารถได้ทั้งระบบแอนดรอยด์ 5.0 ขึ้นไป หรือ iOS 9.0 ขึ้นไป

2.พิมพ์ค้าหา "เป๋าตัง" 

3.ติดตั้งแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

4.ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ

5.ยืนยัน OTP ที่จะส่งมาที่ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่กรอกไว้ 

6.กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกดตกลง

7.ตั้งค่า PIN เป็นตัวเลข 6 หลัก ซึ่งจะเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้งที่ใช้จ่าย 

8.ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก

9.ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet ได้จากหน้านี้ 

เราชนะ ลงทะเบียนเป๋าตัง ตรวจสอบสถานะเราชนะ

- วิธียืนยันตัวตนเราชนะ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง - 

หลังจากนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้สิทธิทั้งกลุ่มสองและสาม จะต้องกดยืนยันสิทธิเราชนะในแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และจะเริ่มได้รับเงินเยียวยางวดแรกในวันเดียวกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

2.เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

3.กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

4.ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำการระบุ PIN 6 หลัก และยืนยันรหัส OTP)

5.สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน 

6.ยืนยันรหัส OTP 

7.สแกนใบหน้า

8.ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้า Home G-Wallet

ที่มา :  กระทรวงการคลัง , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , www.เราชนะ.com